Přehled
celních služeb

Služby CELSPED

Nedílnou službou pro klienty je zastupování v celním, daňovém a správním řízení. Dále Celsped zajišťuje komplexní zpracování, podání a vyřizování žádostí nejrůznějších typů (např. vrácení cla, žádosti o režimy s ekonomickým účinkem, celní sklady...). Celsped poskytuje poradenské a konzultační činnosti v oblasti celní agendy, která zahrnuje širokou škálu oborů od legislativy, celního řízení, celní hodnoty, původu zboží, sazebního zařazení zboží až po jiné zvláštní kompetence.

 

Dovoz zboží zahraničí

Naše společnost CELSPED s.r.o. poskytuje široký soubor služeb pro dovoz zboží ze zahraničí.

 • JSD - Jednotný správní doklad, elektronické celní prohlášení (e-Dovoz/ AIS)
 • JSDd - Jednotný správní doklad doplňkový
 • DCH - Deklarace celní hodnoty

 

Vývoz zboží zahraničí

Naše společnost CELSPED s.r.o. poskytuje široký soubor služeb pro vývoz zboží do zahraničí.

 

Zastoupení subjektu

 • Přímé – jednání jménem a ve prospěch zastoupeného subjektu
 • Nepřímé – jednání naším jménem ve prospěch zastoupeného subjektu
 • Zajištění celního dluhu
 • Individuální záruka

 

Celní služby

Komplexní zpracování, podání a vyřizování žádostí celní agendy.

 

INTRASTAT

Od 1.5.2004, kdy Česká republika vstoupila do Evropské unie se Celsped zaměřuje také na zpracování Intrastatu, pro statistiku obchodu se zbožím mezi členskými státy.

Povinnost zpracovat Intrastat mají všechny subjekty v ČR (registrované k DPH), které v předešlém roce odeslaly nebo přijaly zboží z jiného členského státu EU v hodnotě přesahující částku 8 mil. Kč. Povinnost zpracovat Intrastat mají také v tomto roce subjekty, které přesáhly limit 8 mil. Kč od začátku tohoto kalendářního roku, zvlášť za přijetí nebo za odeslání zboží.

V měsíci, kdy byl dosažen tento limit, se musí subjekt zaregistrovat, podávat hlášení Intrastat na místní celní úřad. Tím se z něj stává zpravodajská jednotka pro Intrastat.

Za měsíc, ve kterém zpravodajská jednotka neprovede žádnou transakci, je povinna předat na příslušný celní úřad negativní hlášení.

V případě, že se uskuteční pouze jednorázové (příležitostné) přijetí nebo odeslání zboží v hodnotě dosahující částku pro vykazování, stačí podat pouze jednorázový výkaz pro INTRASTAT, nepředpokládá-li zpravodajská jednotka do konce kalendářního roku žádné další přijetí nebo odeslání zboží.

Povinnost vykazovat data pro INTRASTAT nevzniká osobě, která nemá povinnost podávat přiznání k DPH.

Výkaz Intrastat může za firmu vyplnit a odeslat jiný subjekt jako její zástupce.

Výhody externího zpracování.

Výhodou zpracovávání Intrastatu námi, jako zástupcem, bude pro Vás úspora pracovní síly, na zpracování nové evidence Intrastat obchodů v rámci EU a snížení nákladů na školení této síly.

Naši pracovníci jsou již v předstihu proškolováni v oblasti zpracovávání evidence Intrastatu a změn legislativy.

Sledování změn celního zařazení TARICU a dalších nákladů s tímto spojených.

Převzetí odpovědnosti za správné a včasné podání hlášení Intrastat.

Úspora softwarové vybavení pro INTRASTAT a jeho aktualizací.

Časté dotazy

Co je a k čemu slouží číslo EORI?

 • Číslo EORI slouží jako jedinečný identifikátor pro následnou komunikaci s celními orgány všech členských států Evropské unie.

Jakým způsobem získám číslo EORI?

 • Veškeré informace o registraci EORI získáte kliknutím na tento odkaz EORI REGISTRACE.

Jaké dokumenty předkládám při prvním vývozu, dovozu?

 • Identifikační číslo EORI.
 • Ověřená kopie výpisu z obchodního rejstříku a registrace DIČ.
 • Plná moc k zastupování v celním řízení, musí podepsat statutární orgán dle výpisu z obchodního rejstříku.

Jaké náležitosti musí být na faktuře?

 • Dodací podmínky dle INCOTERMS (kdo hradí dopravu a její cenu rozdělit na úsek v CZ, EU a třetí zemí)
 • Počet a druh nákladových kusů
 • Brutto a netto hmotnost
 • Způsob dopravy a SPZ dopravního prostředku, při kusové zásilce SPZ, auto, které přijede na zdejší celní úřad
 • Celní úřad výstupu z EU
Vytvořil WANET s.r.o. 2017