poskytování služeb
v oblasti celního řízení

Celní deklarace

V České republice působíme od roku 1994, nejdříve jako fyzická osoba Marie Červienková – celní deklarace.
Nástupnická firma Celsped s.r.o. byla založena v roce 2000. Je zaměřena především na poskytnutí komplexní celní služby pro firmy zlínského kraje Vsetín, Valašské Meziříčí, Rožnov pod Radhoštěm, které obchodují se zeměmi mimo EU. Vystavujeme celní doklady pro dovoz, vývoz a tranzit zboží, osvědčení o původu a statusu zboží a různé přepravní a podpůrné dokumenty.

Detail služeb

Celní služby

Společnost se zaměřuje na subjekty, které obchodují se zeměmi mimo EU, a mají sídlo (provozovnu, sklad apod.) v územní působnosti Celní úřad Zlín pro Zlínský kraj, zejména územní pracoviště Valašské Meziříčí. Dále pro subjekty, které nakládají nebo vykládají zboží v okolí Vsetín, Rožnov pod Radhoštěm, tak i na území Zlínského kraje a České republiky. Poskytování služeb je postaveno na odborné kvalifikaci, profesionalitě, praktických zkušenostech a mnohaleté praxi. Proto firmu vyhledávají i nesmluvní zákazníci pro řešení jednorázových složitých případů v oblasti celní služby.

INTRASTAT

Intrastat je systém evidence a statistiky obchodní výměny mezi státy Evropské unie. Od 1.5.2004, kdy Česká republika vstoupila do Evropské unie se Celsped zaměřuje také na zpracování Intrastatu, což je systém sběru dat pro statistiku obchodu se zbožím mezi členskými státy.

Celsped zajišťuje všechny činnosti spojené se zpracováním Intrastatu. Celsped disponuje nutným know-how pro jejich správné provádění a dokáže firmám, které musejí zpracovávat Intrastat, ušetřit prostředky související s jejich zpracováním.

INTRASTAT DETAIL

Informace a aktuality

Všechny aktuality

Naši partneři

Vytvořil WANET s.r.o. 2017