Informace
a aktuality

Uhlíkové vyrovnání na hranicích

NR (EU) 2023/956, kterým se zavádí mechanismus uhlíkového vyrovnání na hranicích

a prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/1773

Od 1.10.2023 vstupuje v platnost přechodné období, kterým se zavádí mechanismus uhlíkového vyrovnání na hranicích (zkratka z angl. CBAM – Carbon Border Adjustment Mechanism).Důvodem je snaha EU minimalizovat u dovozců obcházení přísných emisních limitů. Podstatou je výběr uhlíkového cla z dovozu surovin a výrobků, jejichž výroba (tzv. embodied carbon) je spojena s emisí velkého množství skleníkových plynů. Dovozci budou muset na základě emisí obsažených v dovozeném zboží nakupovat CBAM certifikáty, jejichž cena bude odvozena od ceny evropských emisních povolenek.

CBAM se týká dovozu např.těchto komodit: železo a ocel, hliník a omezeně i navazujících výrobků z těchto materiálů. Úplný seznam zboží obsahuje příloha I k NR (EU) 2023/956. Seznam se bude pravděpodobně dále rozšiřovat.

Přechodné období skončí 31.12.2025 a řídí se prováděcím nařízením NK (EU) 2023/1773 viz příloha. Během tohoto období mají dovozci zboží povinnost oznamovat množství dovezeného zboží a emise obsažené v tomto zboží.  Podávání zpráv je bezplatné. Požadavky na podávání zpráv by měly být minimální a Komise EU ještě vydá prováděcí pravidla. Zprávy se budou podávat čtvrtletně. První zpráva by měla být podána za poslední čtvrtletí roku 2023, a to do 31. ledna 2024.

Od 1.1.2026 se dovozci budou muset registrovat u CBAM autority a jako schválený deklarant podávat roční hlášení. Za emise obsažené v dovezeném zboží se bude platit.

Centrální správní orgán CBAM (jednotný pro celou EU-zatím není)  a celní správy jednotlivých zemí budou odpovídat za správu a výběr poplatků.

Na základě metod daných nařízením a na základě informací a skutečných emisích vznikajících při výrobě se spočítají emise v dovezeném zboží – viz příloha IV k NR (EU) 2023/956.

K tomuto tématu je zatím nedostatek informací. Tuto problematiku sledujeme  a o nových změnách a povinnostech vás budeme informovat.

Na níže uvedených odkazech jsi můžete stáhnout celé znění

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2023/956 ze dne 10. května 2023, kterým se zavádí mechanismus uhlíkového vyrovnání na hranicích

PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2023/1773 ze dne 17. srpna 2023, kterým se stanoví pravidla pro uplatňování nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2023/956, pokud jde o oznamovací povinnosti pro účely mechanismu uhlíkového vyrovnání na hranicích během přechodného období


Zobrazit všechny aktuality

Časté dotazy

Co je a k čemu slouží číslo EORI?

  • Číslo EORI slouží jako jedinečný identifikátor pro následnou komunikaci s celními orgány všech členských států Evropské unie.

Jakým způsobem získám číslo EORI?

  • Veškeré informace o registraci EORI získáte kliknutím na tento odkaz EORI REGISTRACE.

Jaké dokumenty předkládám při prvním vývozu, dovozu?

  • Identifikační číslo EORI.
  • Ověřená kopie výpisu z obchodního rejstříku a registrace DIČ.
  • Plná moc k zastupování v celním řízení, musí podepsat statutární orgán dle výpisu z obchodního rejstříku.

Jaké náležitosti musí být na faktuře?

  • Dodací podmínky dle INCOTERMS (kdo hradí dopravu a její cenu rozdělit na úsek v CZ, EU a třetí zemí)
  • Počet a druh nákladových kusů
  • Brutto a netto hmotnost
  • Způsob dopravy a SPZ dopravního prostředku, při kusové zásilce SPZ, auto, které přijede na zdejší celní úřad
  • Celní úřad výstupu z EU

Užitečné odkazy

Vytvořil WANET s.r.o. 2017