Informace
a aktuality

Změny při dovozu pyrotechniky

Od 1.3.2023 se bude při dovozu pyrotechniky uvádět do celního prohlášení (kód – druh osvědčení) jen certifikáte TARICu 1117 „Povolení Ministerstva průmyslu a obchodu k dovozu výrobků, jejichž držení se v České republice omezuje z bezpečnostních důvodů“. Certifikát TARICu 1118 „Odpisový list dovozního povolení MPO pro dovoz pyrotechnických výrobků“ je ukončen ke dni 28.2.2023.

To znamená, že veškerá celní prohlášení přijatá před 1.3.2023 budou obsahovat certifikáty 1117 a 1118. Celní prohlášení přijatá od 1.3.2023 budou obsahovat pouze certifikát 1117. Pokud by někdo registroval celní prohlášení na dovoz pyrotechniky 28.2.2023 s kombinací certifikátů 1117 a 1118 a přijímat se celní prohlášení bude až 1.3.2023, bude muset dojít k opravě celního prohlášení.

V Single Window je nastaveno pravidlo, které uvedení certifikátu 1118 ode dne 1.3.2023 vyhodnotí jako chybu.

Jak uvádět pyrotechniku do celního prohlášení od 1.3.2023:

Zobrazit všechny aktuality

Časté dotazy

Co je a k čemu slouží číslo EORI?

  • Číslo EORI slouží jako jedinečný identifikátor pro následnou komunikaci s celními orgány všech členských států Evropské unie.

Jakým způsobem získám číslo EORI?

  • Veškeré informace o registraci EORI získáte kliknutím na tento odkaz EORI REGISTRACE.

Jaké dokumenty předkládám při prvním vývozu, dovozu?

  • Identifikační číslo EORI.
  • Ověřená kopie výpisu z obchodního rejstříku a registrace DIČ.
  • Plná moc k zastupování v celním řízení, musí podepsat statutární orgán dle výpisu z obchodního rejstříku.

Jaké náležitosti musí být na faktuře?

  • Dodací podmínky dle INCOTERMS (kdo hradí dopravu a její cenu rozdělit na úsek v CZ, EU a třetí zemí)
  • Počet a druh nákladových kusů
  • Brutto a netto hmotnost
  • Způsob dopravy a SPZ dopravního prostředku, při kusové zásilce SPZ, auto, které přijede na zdejší celní úřad
  • Celní úřad výstupu z EU

Užitečné odkazy

Vytvořil WANET s.r.o. 2017