Informace
a aktuality

Stanovení váženého cenového průměru cigaret pro rok 2023

Ministerstvo financí stanovilo dle ustanovení § 103 odst. 4 zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), na základě souhrnných
údajů o výsledcích inventur tabákových nálepek za kalendářní rok 2022, zaslaných Celním úřadem pro Středočeský kraj, vážený cenový průměr pro rok 2023. Pokud u cigaret, které nejsou značeny tabákovou nálepkou, nelze určit cenu pro konečného spotřebitele podle věty první ustanovení § 103 odst. 5 zákona, je podle věty druhé tohoto ustanovení cenou pro konečného spotřebitele vážený cenový průměr. Toto se týká např. cigaret, které se v okamžiku vzniku povinnosti daň přiznat a zaplatit nenacházely v uzavřeném jednotkovém balení, nebo cigaret v uzavřeném jednotkovém balení, přičemž pro takové jednotkové balení, resp. pro cigarety se stejným obchodním názvem a o stejném počtu kusů v tomto jednotkovém balení nebyla Celním úřadem pro Středočeský kraj cena pro konečného spotřebitele vůbec stanovena.

Hodnota váženého cenového průměru pro rok 2023 byla stanovena na 6,262 Kč za jeden kus cigarety.
V případě jednotkového balení cigaret o nejběžnějším počtu 20 kusů tento vážený cenový průměr představuje cenu pro konečného spotřebitele 125,24 Kč.

Zobrazit všechny aktuality

Časté dotazy

Co je a k čemu slouží číslo EORI?

  • Číslo EORI slouží jako jedinečný identifikátor pro následnou komunikaci s celními orgány všech členských států Evropské unie.

Jakým způsobem získám číslo EORI?

  • Veškeré informace o registraci EORI získáte kliknutím na tento odkaz EORI REGISTRACE.

Jaké dokumenty předkládám při prvním vývozu, dovozu?

  • Identifikační číslo EORI.
  • Ověřená kopie výpisu z obchodního rejstříku a registrace DIČ.
  • Plná moc k zastupování v celním řízení, musí podepsat statutární orgán dle výpisu z obchodního rejstříku.

Jaké náležitosti musí být na faktuře?

  • Dodací podmínky dle INCOTERMS (kdo hradí dopravu a její cenu rozdělit na úsek v CZ, EU a třetí zemí)
  • Počet a druh nákladových kusů
  • Brutto a netto hmotnost
  • Způsob dopravy a SPZ dopravního prostředku, při kusové zásilce SPZ, auto, které přijede na zdejší celní úřad
  • Celní úřad výstupu z EU

Užitečné odkazy

Vytvořil WANET s.r.o. 2017