Informace
a aktuality

Změna u osob zasílajících vybrané výrobky z jiných členských států na daňové území ČR

Povolení pro zasílání vybraných výrobků zástupce pro zasílání vybraných výrobků podle § 33a odst. 1 zákona o SPD, vydaná před 1. 11. 2022 zaniknou dnem účinnosti novely, tj. 13.2.2023.
Osoba, která hodlá zasílat vybrané výrobky z jiného členského státu na daňové území České republiky v souladu s § 33 zákona o SPD, je povinna tuto skutečnost oznámit správci daně, v souladu s § 33a zákona o SPD, před prvním zasláním těchto vybraných výrobků, a to pouze elektronicky s využitím dálkového přístupu ve formátu a struktuře zveřejněné správcem daně.
Znění celé informace je k dispozici na webu Celní správy, v záložce "Daně", sekci "Spotřební daně" oddíle "Obecná část zákona a doprava".

Zobrazit všechny aktuality

Časté dotazy

Co je a k čemu slouží číslo EORI?

  • Číslo EORI slouží jako jedinečný identifikátor pro následnou komunikaci s celními orgány všech členských států Evropské unie.

Jakým způsobem získám číslo EORI?

  • Veškeré informace o registraci EORI získáte kliknutím na tento odkaz EORI REGISTRACE.

Jaké dokumenty předkládám při prvním vývozu, dovozu?

  • Identifikační číslo EORI.
  • Ověřená kopie výpisu z obchodního rejstříku a registrace DIČ.
  • Plná moc k zastupování v celním řízení, musí podepsat statutární orgán dle výpisu z obchodního rejstříku.

Jaké náležitosti musí být na faktuře?

  • Dodací podmínky dle INCOTERMS (kdo hradí dopravu a její cenu rozdělit na úsek v CZ, EU a třetí zemí)
  • Počet a druh nákladových kusů
  • Brutto a netto hmotnost
  • Způsob dopravy a SPZ dopravního prostředku, při kusové zásilce SPZ, auto, které přijede na zdejší celní úřad
  • Celní úřad výstupu z EU

Užitečné odkazy

Vytvořil WANET s.r.o. 2017