Informace
a aktuality

Podpora Pobřeží slonoviny při zavádění systému předběžného rozhodnutí

V rámci programu EU-WCO Pravidla původu Afriky a ve spolupráci s německou aliancí pro usnadnění obchodu nabídla Světová celní organizace prostřednictvím GIZ komplexní technickou podporu celní správě Pobřeží slonoviny při zavádění národního systému pro Předběžná rozhodnutí.

Podpora zahrnovala sérii virtuálních pracovních setkání konaných ve dnech 12.–13. října s cílem definovat právní a procedurální rámec a vyvinout digitální řešení pro mechanismus Advance Rulings. Další pracovní setkání a konzultace se soukromým sektorem o právním rámci jsou plánovány na polovinu listopadu 2022.

Vývoj systému předběžných pravidel pro klasifikaci, určování původu a případně i celní hodnotu přispěje ke zlepšení transparentnosti a předvídatelnosti pro hospodářské subjekty a sníží spory o sazební zařazení nebo pravidla původu.

Klíčem k poskytování smysluplné a udržitelné podpory je součinnost a komplementarita s dalšími organizacemi a rozvojovými partnery. Program EU-WCO RoO Africa bude pokračovat ve spolupráci s německou aliancí pro usnadnění obchodu a GIZ na rozvoji systému a při pomoci celním orgánům v Pobřeží slonoviny při budování kapacity potřebné pro úspěšné dlouhodobé řízení národní zálohy. Systém rozhodnutí.

Zobrazit všechny aktuality

Časté dotazy

Co je a k čemu slouží číslo EORI?

  • Číslo EORI slouží jako jedinečný identifikátor pro následnou komunikaci s celními orgány všech členských států Evropské unie.

Jakým způsobem získám číslo EORI?

  • Veškeré informace o registraci EORI získáte kliknutím na tento odkaz EORI REGISTRACE.

Jaké dokumenty předkládám při prvním vývozu, dovozu?

  • Identifikační číslo EORI.
  • Ověřená kopie výpisu z obchodního rejstříku a registrace DIČ.
  • Plná moc k zastupování v celním řízení, musí podepsat statutární orgán dle výpisu z obchodního rejstříku.

Jaké náležitosti musí být na faktuře?

  • Dodací podmínky dle INCOTERMS (kdo hradí dopravu a její cenu rozdělit na úsek v CZ, EU a třetí zemí)
  • Počet a druh nákladových kusů
  • Brutto a netto hmotnost
  • Způsob dopravy a SPZ dopravního prostředku, při kusové zásilce SPZ, auto, které přijede na zdejší celní úřad
  • Celní úřad výstupu z EU

Užitečné odkazy

Vytvořil WANET s.r.o. 2017