Informace
a aktuality

Oprava rozhodnutí, kterým se mění Dohoda mezi EU a Islandem

Dne 2. června 2022 byla v Úředním věstníku EU č. L 151 publikována "Oprava rozhodnutí smíšeného výboru EU-Island č. 1/2021 ze dne 16. července 2021, kterým se Dohoda mezi Evropským hospodářským společenstvím a Islandskou republikou mění nahrazením protokolu č. 3 k ní o definici pojmu „původní produkty“ a o metodách správní spolupráce". Výše uvedené rozhodnutí naleznete v Úředním věstníku EU č. L 381 ze dne 27. října 2021.

Oprava se týká Dodatku A - alternativní použitelná pravidla původu.

Zobrazit všechny aktuality

Časté dotazy

Co je a k čemu slouží číslo EORI?

  • Číslo EORI slouží jako jedinečný identifikátor pro následnou komunikaci s celními orgány všech členských států Evropské unie.

Jakým způsobem získám číslo EORI?

  • Veškeré informace o registraci EORI získáte kliknutím na tento odkaz EORI REGISTRACE.

Jaké dokumenty předkládám při prvním vývozu, dovozu?

  • Identifikační číslo EORI.
  • Ověřená kopie výpisu z obchodního rejstříku a registrace DIČ.
  • Plná moc k zastupování v celním řízení, musí podepsat statutární orgán dle výpisu z obchodního rejstříku.

Jaké náležitosti musí být na faktuře?

  • Dodací podmínky dle INCOTERMS (kdo hradí dopravu a její cenu rozdělit na úsek v CZ, EU a třetí zemí)
  • Počet a druh nákladových kusů
  • Brutto a netto hmotnost
  • Způsob dopravy a SPZ dopravního prostředku, při kusové zásilce SPZ, auto, které přijede na zdejší celní úřad
  • Celní úřad výstupu z EU

Užitečné odkazy

Vytvořil WANET s.r.o. 2017