Informace
a aktuality

Kontrolní akce ČMELÁK zaměřená na dodržování zákona o zaměstnanosti

V uplynulém týdnu zaměřila Celní správa ČR zvýšenou kontrolní činnost na dodržování zákona o zaměstnanosti.

Při akci celníci provedli 75 kontrol ve všech oblastech napříč ekonomickými odvětvími (především ubytování, stravování, skladovací oblasti, automobilový průmysl, zpracovatelský průmysl). V 60 případech zjistili porušení právních předpisů na úseku zaměstnávání cizinců.

Při kontrolní akci bylo mimo jiné zjištěno:

 • 281 cizinců, u nichž zaměstnavatel nesplnil informační povinnost vůči příslušné Krajské pobočce úřadu práce,
 • 213 cizinců vykonávajících nelegální práci (bez platného povolení k zaměstnání či zaměstnanecké karty),
 • 27 cizinců vykonávajících práci bez platného pobytu na území ČR.

Nejvíce odhalených případů podezření na nelegální práci cizinců ze „třetích zemí" vykonávající činnost bez povolení k zaměstnání

 • CÚ pro Kraj Vysočina – 58 cizinců
 • CÚ pro Jihočeský kraj – 38 cizinců
 • CÚ pro Plzeňský kraj – 29 cizinců
 • CÚ pro Karlovarský kraj – 28 cizinců

Nejvíce odhalených případů podezření na nesplnění informační povinnosti u cizinců z EU / nesplnění Sdělení o nástupu zaměstnání u cizinců ze „třetích zemí“

 • CÚ pro Kraj Vysočina – 48 cizinců
 • CÚ pro Jihočeský kraj – 48 cizinců
 • CÚ pro Liberecký kraj – 29 cizinců
 • CÚ pro Plzeňský kraj – 26 cizinců

Nejvíce případů podezření na výkon nelegální práce bez platného pobytu na území ČR

 • CÚ pro Středočeský kraj – 14 cizinců
 • CÚ pro Jihomoravský kraj – 9 cizinců

Celní správa ČR se na kontrolu zaměstnávání cizinců zaměřuje dlouhodobě, hlavním cílem kontrolní činnosti je odhalení nelegální práce cizinců, jejíž důsledkem je neplacení daně z příjmů fyzických i právnických osob a rovněž odvodů na sociálním a zdravotním pojištění.

Odhalená porušení vybraných ustanovení zákona o zaměstnanosti budou postoupena do správního řízení. Zaměstnavatelům, kteří umožnili cizincům výkon nelegální práce, hrozí sankce až do výše 10 milionů korun.

Zobrazit všechny aktuality

Časté dotazy

Co je a k čemu slouží číslo EORI?

 • Číslo EORI slouží jako jedinečný identifikátor pro následnou komunikaci s celními orgány všech členských států Evropské unie.

Jakým způsobem získám číslo EORI?

 • Veškeré informace o registraci EORI získáte kliknutím na tento odkaz EORI REGISTRACE.

Jaké dokumenty předkládám při prvním vývozu, dovozu?

 • Identifikační číslo EORI.
 • Ověřená kopie výpisu z obchodního rejstříku a registrace DIČ.
 • Plná moc k zastupování v celním řízení, musí podepsat statutární orgán dle výpisu z obchodního rejstříku.

Jaké náležitosti musí být na faktuře?

 • Dodací podmínky dle INCOTERMS (kdo hradí dopravu a její cenu rozdělit na úsek v CZ, EU a třetí zemí)
 • Počet a druh nákladových kusů
 • Brutto a netto hmotnost
 • Způsob dopravy a SPZ dopravního prostředku, při kusové zásilce SPZ, auto, které přijede na zdejší celní úřad
 • Celní úřad výstupu z EU

Užitečné odkazy

Vytvořil WANET s.r.o. 2017