Informace
a aktuality

Elektronické ověřování certifikátů COI v rámci Single Window

Dne 15.12.2020 předpokládáme, že dojde ke spuštění automatického ověřování certifikátů COI přes Single Window.

Následkem toho dochází ke změně v postupu dovozců či jejich zástupců při předkládání certifikátů COI celním úřadům při dovozu zásilek ekologické produkce ze třetích zemí.

Před podáním celního prohlášení je nutné, aby

•byl certifikát COI v systému TRACES NT vystaven příslušným kontrolním orgánem nebo kontrolním subjektem předtím, než zásilka opustí třetí zemi vývozu nebo původu,

•dovozce či jeho zástupce předložil originál certifikátu COI v systému TRACES NT s ověřeným elektronickým podpisem, pokud COI není podepsán ověřeným elektronickým podpisem, je potřeba celnímu úřadu předložit papírovou kopii COI s originálním razítkem příslušného kontrolního orgánu nebo kontrolního subjektu,

•celní úřad provedl ověření a doplnění certifikátu COI a certifikát v systému TRACES NT potvrdil, případně zamítnul nebo vyplnil, že se zásilka bude do celního režimu volného oběhu propouštět jako konvenční zboží.

Výstřižek.PNGtímto způsobem je označen COI certifikát v systému TRACES NT, který lze použít pro registraci celního prohlášení.

Teprve po provedení výše uvedených úkonů a schválení certifikátu COI bude moci dovozce či jeho zástupce podat celní prohlášení!!

 

Při podávání celního prohlášení je důležité, aby dovozce či jeho zástupce dbal na správné uvádění údajů v kolonce 44 celního prohlášení, kde je nutné do předložených dokladů uvést správný druh certifikátu pro certifikát COI, tj. C644, a uvést číslo certifikátu COI ve správném formátu, vyplnit kolonku „země vydání“ – do které se uvede kód země, ze které se zásilka vyváží (tato země je uvedena i v čísle certifikátu COI, např.: COI.EG.2020.0000384, vyplní se do „země vydání“ - EG), položky zboží, měrné jednotky (vždy uvádět čistou hmotnost) a množství z licence.

Příklad vyplnění kolonky 44 CP (ukázka z Deklarantského modulu ICS) je zde Vyplnění kolonky 44 CP.pdf.

V rámci podání celního prohlášení bude probíhat ověřování certifikátu COI přes Single Window a teprve poté může celní úřad toto celní prohlášení přijmout.

I v tomto případě máme své prvenství v EU. Z tohoto důvodu Vás žádáme o trpělivost při řešení případných problémů.

Zobrazit všechny aktuality

Časté dotazy

Co je a k čemu slouží číslo EORI?

  • Číslo EORI slouží jako jedinečný identifikátor pro následnou komunikaci s celními orgány všech členských států Evropské unie.

Jakým způsobem získám číslo EORI?

  • Veškeré informace o registraci EORI získáte kliknutím na tento odkaz EORI REGISTRACE.

Jaké dokumenty předkládám při prvním vývozu, dovozu?

  • Identifikační číslo EORI.
  • Ověřená kopie výpisu z obchodního rejstříku a registrace DIČ.
  • Plná moc k zastupování v celním řízení, musí podepsat statutární orgán dle výpisu z obchodního rejstříku.

Jaké náležitosti musí být na faktuře?

  • Dodací podmínky dle INCOTERMS (kdo hradí dopravu a její cenu rozdělit na úsek v CZ, EU a třetí zemí)
  • Počet a druh nákladových kusů
  • Brutto a netto hmotnost
  • Způsob dopravy a SPZ dopravního prostředku, při kusové zásilce SPZ, auto, které přijede na zdejší celní úřad
  • Celní úřad výstupu z EU

Užitečné odkazy

Vytvořil WANET s.r.o. 2017