Informace
a aktuality

Volební místo drive-in v prostorách využívaných celníky ke kontrolním činnostem

Na základě dohody mezi Celním úřadem pro Královéhradecký kraj a Městským úřadem Náchod, coby správním orgánem pro volební okres Náchod, vzniklo dne 30. září v prostorách před územním pracovištěm, jež celníci využívají pro kompletní dohledovou činnost v oblasti státního odborného dozoru a dalších kontrolních kompetencí, volební stanoviště pro lidi v karanténě nebo s onemocněním covid–19. Místo pro volební stanoviště bylo vybráno z důvodu příznivé dopravní dostupnosti, jednoduchého provedení odklonu vozidel z jízdních pruhů a zejména také s ohledem na umístění mimo městskou zástavbu. Členům volební komise, která je tvořena pracovníky městského úřadu a příslušníky Armády České republiky, je za dodržování přísných hygienických a bezpečnostních opatření k dispozici zázemí celnice.

 

Voliči přijíždějí ve svých automobilech v ochranných prostředcích, které zakrývají jejich ústa a nosy, nevystupují z nich, komunikují přes stažené okénko.  Po ověření jejich totožnosti a skutečnosti, že mají nařízenu karanténu, probíhá předání kompletní sady volebních lístků. Následně svým automobilem popojíždí do prostoru s plentou, kde mohou provést úpravu volebních lístků. Poté už přejíždějí k hlasovací schránce, do níž vloží z okénka vozidla úřední obálku s jimi zvoleným hlasovacím lístkem.

 

Případné druhé kolo senátních voleb před budovou celnice formou drive-in se uskuteční pro voliče z několika obcí Náchodska, jež se nacházejí na rozhraní trutnovského volebního okresu, dne
7. října 2020.

Zobrazit všechny aktuality

Časté dotazy

Co je a k čemu slouží číslo EORI?

  • Číslo EORI slouží jako jedinečný identifikátor pro následnou komunikaci s celními orgány všech členských států Evropské unie.

Jakým způsobem získám číslo EORI?

  • Veškeré informace o registraci EORI získáte kliknutím na tento odkaz EORI REGISTRACE.

Jaké dokumenty předkládám při prvním vývozu, dovozu?

  • Identifikační číslo EORI.
  • Ověřená kopie výpisu z obchodního rejstříku a registrace DIČ.
  • Plná moc k zastupování v celním řízení, musí podepsat statutární orgán dle výpisu z obchodního rejstříku.

Jaké náležitosti musí být na faktuře?

  • Dodací podmínky dle INCOTERMS (kdo hradí dopravu a její cenu rozdělit na úsek v CZ, EU a třetí zemí)
  • Počet a druh nákladových kusů
  • Brutto a netto hmotnost
  • Způsob dopravy a SPZ dopravního prostředku, při kusové zásilce SPZ, auto, které přijede na zdejší celní úřad
  • Celní úřad výstupu z EU

Užitečné odkazy

Vytvořil WANET s.r.o. 2017