Informace
a aktuality

Stanovení váženého cenového průměru pro rok 2019

Ministerstvo financí stanovilo dle ustanovení § 103 odst. 4 zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon"), na základě výsledků inventury tabákových nálepek za rok 2018, zaslané Celním úřadem pro Středočeský kraj, vážený cenový průměr cigaret pro rok 2019. Pokud u cigaret nelze určit cenu pro konečného spotřebitele, tj. v případech, kdy cigarety, neznačené platnými tabákovými nálepkami, nemají obchodní název registrován pro prodej na daňovém území České republiky, je cenou pro konečného spotřebitele vážený cenový průměr (věta druhá ustanovení § 103 odst. 5 zákona). Hodnota váženého cenového průměru cigaret pro rok 2019 byla stanovena na 4,486 Kč za jeden kus. V případě jednotkového balení cigaret o „tradičním" počtu 20 kusů tento vážený cenový průměr představuje cenu pro konečného spotřebitele 89,72 Kč.

Zobrazit všechny aktuality

Časté dotazy

Co je a k čemu slouží číslo EORI?

  • Číslo EORI slouží jako jedinečný identifikátor pro následnou komunikaci s celními orgány všech členských států Evropské unie.

Jakým způsobem získám číslo EORI?

  • Veškeré informace o registraci EORI získáte kliknutím na tento odkaz EORI REGISTRACE.

Jaké dokumenty předkládám při prvním vývozu, dovozu?

  • Identifikační číslo EORI.
  • Ověřená kopie výpisu z obchodního rejstříku a registrace DIČ.
  • Plná moc k zastupování v celním řízení, musí podepsat statutární orgán dle výpisu z obchodního rejstříku.

Jaké náležitosti musí být na faktuře?

  • Dodací podmínky dle INCOTERMS (kdo hradí dopravu a její cenu rozdělit na úsek v CZ, EU a třetí zemí)
  • Počet a druh nákladových kusů
  • Brutto a netto hmotnost
  • Způsob dopravy a SPZ dopravního prostředku, při kusové zásilce SPZ, auto, které přijede na zdejší celní úřad
  • Celní úřad výstupu z EU

Užitečné odkazy

Vytvořil WANET s.r.o. 2017