poskytování služeb
v oblasti celního řízení

Celní deklarace

V České republice působíme od roku 1994, nejdříve jako fyzická osoba Marie Červienková – celní deklarace.
Nástupnická společnost Celsped s.r.o. byla založena v roce 2000. Je zaměřena především na poskytnutí komplexní celní služby pro subjekty, které obchodují se zeměmi mimo EU. Vystavujeme celní doklady pro dovoz, vývoz a tranzit zboží, osvědčení o původu a statusu zboží a různé přepravní a podpůrné dokumenty.

Detail služeb

Zaměření služeb

Společnost se zaměřuje na subjekty, které obchodují se zeměmi mimo EU, a mají sídlo (provozovnu, sklad apod.) v územní působnosti Celní úřad Zlín, zejména územní pracoviště Valašské Meziříčí. Dále pro subjekty, které nakládají nebo vykládají zboží jak u zdejších firem, tak i na území České republiky. Poskytování služeb je postaveno na odborné kvalifikaci, profesionalitě, praktických zkušenostech a mnohaleté praxi. Proto firmu vyhledávají i nesmluvní zákazníci pro řešení jednorázových složitých případů.

INTRASTAT

Intrastat je systém evidence a statistiky obchodní výměny mezi státy Evropské unie. Od 1.5.2004, kdy Česká republika vstoupila do Evropské unie se Celsped zaměřuje také  na Intrastat, což je systém sběru dat pro statistiku obchodu se zbožím mezi členskými státy.

Celsped zajišťuje všechny činnosti spojené se systémem Intrastat. Celsped  disponuje nutným know-how pro jejich správné provádění a dokáže firmám, které musejí vykazovat data pro Intrastat, ušetřit prostředky související s jejich zpracováním.

INTRASTAT DETAIL

Informace a aktuality

Všechny aktuality

Naši partneři

Vytvořil WANET s.r.o. 2017