Informace
a aktuality

Upozornění pro pěstitele

Celní správa ČR upozorňuje pěstitele, že překročením zákonného limitu 30 litrů etanolu na osobu se pěstitel dopouští přestupku definovaného v zákonu o lihu s hrozbou vysoké pokuty.

Pěstitel je oprávněn si dát vyrobit z vlastní dodané suroviny nejvýše 30 litrů etanolu, tj. 60 litrů 50% obj. ovocného destilátu, který se zdaňuje sníženou sazbou spotřební daně z lihu. Překročením zákonného limitu se pěstitelé vystavují hrozbě vysoké pokuty a doplacení rozdílu mezi sníženou a základní sazbou spotřební daně z lihu.

Provozovatelé pěstitelské pálenice vedou o každém případu pěstitelského pálení evidenci včetně jména a příjmení pěstitele, adresy jeho trvalého bydliště a rodného čísla, a tuto evidenci přikládají k měsíčnímu daňovému přiznání ke spotřební dani.

Správce daně má proto informace o každém jednotlivém případu pěstitelského pálení a celkem jednoduše odhalí po skončení sezóny, která se počítá od 1. července do 30. června, pěstitele, kteří se překročením zákonného limitu 30 litrů etanolu na osobu a osoby žijící s ní v jedné domácnosti dopustili přestupku definovaného v § 17 odst. 1 písm. a) zákona o lihu.

Pěstitel pak může v následném správním řízení dostat pokutu ve výši až do 500 000 Kč a zároveň provozovatel pěstitelské pálenice je povinen doplatit rozdíl mezi sníženou a základní sazbou daně, který následně vymáhá po pěstiteli.

Zobrazit všechny aktuality

Časté dotazy

Co je a k čemu slouží číslo EORI?

  • Číslo EORI slouží jako jedinečný identifikátor pro následnou komunikaci s celními orgány všech členských států Evropské unie.

Jakým způsobem získám číslo EORI?

  • Veškeré informace o registraci EORI získáte kliknutím na tento odkaz EORI REGISTRACE.

Jaké dokumenty předkládám při prvním vývozu, dovozu?

  • Identifikační číslo EORI.
  • Ověřená kopie výpisu z obchodního rejstříku a registrace DIČ.
  • Plná moc k zastupování v celním řízení, musí podepsat statutární orgán dle výpisu z obchodního rejstříku.

Jaké náležitosti musí být na faktuře?

  • Dodací podmínky dle INCOTERMS (kdo hradí dopravu a její cenu rozdělit na úsek v CZ, EU a třetí zemí)
  • Počet a druh nákladových kusů
  • Brutto a netto hmotnost
  • Způsob dopravy a SPZ dopravního prostředku, při kusové zásilce SPZ, auto, které přijede na zdejší celní úřad
  • Celní úřad výstupu z EU

Užitečné odkazy

Vytvořil WANET s.r.o. 2017