Informace
a aktuality

Nové formuláře pro žádosti o povolení v celní oblasti

Pod záložkou Formuláře online byly zveřejněny níže uvedené elektronické formuláře:

 1. Žádost o povolení používat jednotlivé typy celních formalit, prostřednictvím kterého lze podávat žádosti o povolení pro používání zjednodušeného celního prohlášení, o povolení pro centralizované celní řízení, o povolení pro podání celního prohlášení formou zápisu do záznamů deklaranta, o povolení pro samoschvalování a o povolení pro status osoby oprávněné k vážení banánů. Odkaz na formulář zde.
 2. Žádost o povolení používat jednotlivé typy zjednodušení pro režim tranzit, prostřednictvím kterého lze podávat žádosti o povolení pro status schváleného odesílatele v tranzitním režimu Unie, o povolení pro status schváleného příjemce v tranzitním režimu Unie, o povolení pro status schváleného příjemce pro účely TIR a o povolení pro použití zvláštního typu celních závěr. Odkaz na formulář zde.
 3. Žádost o povolení k provozování dočasného skladu, prostřednictvím kterého lze podávat žádosti o povolení pro provozování skladovacích zařízení pro dočasné uskladnění zboží. Odkaz na formulář zde.
 4. Žádost o status schváleného vydavatele, prostřednictvím kterého lze podávat žádosti o povolení pro status schváleného vydavatele za účelem prokázání celního statusu zboží Unie. Odkaz na formulář zde.

Formuláře vycházejí z obecných požadavků na údaje uvedených v příloze A nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2015/2446, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 952/2013, pokud jde o podrobná pravidla k některým ustanovením celního kodexu Unie, v platném znění, a z formátů a kódů obecných požadavků na údaje uvedených v příloze A prováděcího nařízení Komise (EU) 2015/2447, kterým se stanoví prováděcí pravidla k některým ustanovením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 952/2013, kterým se stanoví celní kodex Unie, v platném znění.

Zobrazit všechny aktuality

Časté dotazy

Co je a k čemu slouží číslo EORI?

 • Číslo EORI slouží jako jedinečný identifikátor pro následnou komunikaci s celními orgány všech členských států Evropské unie.

Jakým způsobem získám číslo EORI?

 • Veškeré informace o registraci EORI získáte kliknutím na tento odkaz EORI REGISTRACE.

Jaké dokumenty předkládám při prvním vývozu, dovozu?

 • Identifikační číslo EORI.
 • Ověřená kopie výpisu z obchodního rejstříku a registrace DIČ.
 • Plná moc k zastupování v celním řízení, musí podepsat statutární orgán dle výpisu z obchodního rejstříku.

Jaké náležitosti musí být na faktuře?

 • Dodací podmínky dle INCOTERMS (kdo hradí dopravu a její cenu rozdělit na úsek v CZ, EU a třetí zemí)
 • Počet a druh nákladových kusů
 • Brutto a netto hmotnost
 • Způsob dopravy a SPZ dopravního prostředku, při kusové zásilce SPZ, auto, které přijede na zdejší celní úřad
 • Celní úřad výstupu z EU

Užitečné odkazy

Vytvořil WANET s.r.o. 2017