Informace
a aktuality

Regionální konzultace o modernizaci WCO s regionem AMS

Dne 16. listopadu 2022 provedla WCO svou čtvrtou regionální konzultaci o modernizaci WCO, tentokrát s regionem Ameriky a Karibiku (AMS). Této konzultace, laskavě pořádané peruánskou daňovou a celní správou (SUNAT) v Limě a vedenou v hybridním formátu, se zúčastnilo 26 členských správ.

Regionální konzultaci AMS předsedal náměstek generálního tajemníka WCO pan Ricardo Trevi ñ o Chapa, přičemž úvodní poznámky poskytl pan Luis Enrique Vera Castillo, superintendente Nacional ze SUNAT a místopředseda pro region AMS. Diskuse se opět zaměřily na sedm konkrétních otázek týkajících se současné vnitřní situace Organizace a potenciálních zlepšení pro směřování k celkové modernizaci WCO.

Místopředseda pro region AMS ve svých úvodních slovech vyjádřil uznání za včasnost tohoto konzultačního cvičení na pozadí 70. výročí WCO . Tuto práci považoval za mimořádně důležitou a vyžadující plné přispění celních správ z celého světa, aby byla organizace agilní a vnímavá v globálním prostředí charakterizovaném nejistotou a neustálými změnami. Zástupce generálního tajemníka poděkoval společnosti SUNAT za její podporu a vedení při organizaci této konzultace a za její pořádání ve svých prostorách.

Účastníci z regionu AMS aktivně přispívali k bodům programu. Shodli se na tom, že větší konzistence v procesech organizace, zejména prostřednictvím implementace komplexního podnikového přístupu, by WCO ve více fázích velmi prospěla. Zejména zdůraznili potřebu dále rozvíjet kulturu měření výkonnosti v rámci organizace a využívat Mechanismus měření výkonnosti, který je v současnosti navržen jako základ pro zvýšení transparentnosti a odpovědnosti. I když uznali důležitost zpochybňování fungování WCO, vyzvali k opatrnosti a řádné analýze potenciálního dopadu a důsledků jakýchkoli rozhodnutí, než se pokročí vpřed.

Plán modernizace WCO je jedním z klíčových výstupů specifikovaných ve Strategickém plánu na období 2022–2025 pro reakci na potřeby identifikované v oblasti zaměření „Řízení a odpovědnost“. Tyto regionální konzultace budou pokračovat s cílem předložit v červnu 2023 Plán modernizace politické komisi a Radě ke schválení.

Zobrazit všechny aktuality

Časté dotazy

Co je a k čemu slouží číslo EORI?

  • Číslo EORI slouží jako jedinečný identifikátor pro následnou komunikaci s celními orgány všech členských států Evropské unie.

Jakým způsobem získám číslo EORI?

  • Veškeré informace o registraci EORI získáte kliknutím na tento odkaz EORI REGISTRACE.

Jaké dokumenty předkládám při prvním vývozu, dovozu?

  • Identifikační číslo EORI.
  • Ověřená kopie výpisu z obchodního rejstříku a registrace DIČ.
  • Plná moc k zastupování v celním řízení, musí podepsat statutární orgán dle výpisu z obchodního rejstříku.

Jaké náležitosti musí být na faktuře?

  • Dodací podmínky dle INCOTERMS (kdo hradí dopravu a její cenu rozdělit na úsek v CZ, EU a třetí zemí)
  • Počet a druh nákladových kusů
  • Brutto a netto hmotnost
  • Způsob dopravy a SPZ dopravního prostředku, při kusové zásilce SPZ, auto, které přijede na zdejší celní úřad
  • Celní úřad výstupu z EU

Užitečné odkazy

Vytvořil WANET s.r.o. 2017