Informace
a aktuality

Změny v dopravách vybraných výrobků v režimu volného daňového oběhu

Ve Sbírce zákonů byl zveřejněn pod č. 179/2022 zákon (dále jen „novela“), kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o SPD“). Novelou dochází ke změnám při přijímání a odesílání zásilek vybraných výrobků dopravovaných v režimu volného daňového oběhu (dále jen „VDO“) mezi členskými státy EU.
S účinností od 13. 2. 2023 budou muset být, v souladu se směrnicí Rady EU 2020/262/EU, kterou se stanoví obecná úprava spotřebních daní, a v souladu s § 28a zákona o SPD, všechny nové dopravy uskutečňované v režimu VDO mezi členskými státy EU realizovány prostřednictvím modulu e-VDO v systému EMCS.

Celá informace je k dispozici na webu celní správy, v záložce "Daně", sekci "Spotřební daně", oddíle "Obecná část zákona a doprava".

Zobrazit všechny aktuality

Časté dotazy

Co je a k čemu slouží číslo EORI?

  • Číslo EORI slouží jako jedinečný identifikátor pro následnou komunikaci s celními orgány všech členských států Evropské unie.

Jakým způsobem získám číslo EORI?

  • Veškeré informace o registraci EORI získáte kliknutím na tento odkaz EORI REGISTRACE.

Jaké dokumenty předkládám při prvním vývozu, dovozu?

  • Identifikační číslo EORI.
  • Ověřená kopie výpisu z obchodního rejstříku a registrace DIČ.
  • Plná moc k zastupování v celním řízení, musí podepsat statutární orgán dle výpisu z obchodního rejstříku.

Jaké náležitosti musí být na faktuře?

  • Dodací podmínky dle INCOTERMS (kdo hradí dopravu a její cenu rozdělit na úsek v CZ, EU a třetí zemí)
  • Počet a druh nákladových kusů
  • Brutto a netto hmotnost
  • Způsob dopravy a SPZ dopravního prostředku, při kusové zásilce SPZ, auto, které přijede na zdejší celní úřad
  • Celní úřad výstupu z EU

Užitečné odkazy

Vytvořil WANET s.r.o. 2017