Informace
a aktuality

Výzva UNESCO a partnerů ohledně rizika nezákonného obchodování s ukrajinskými kulturními statky

V době ozbrojeného konfliktu by měla být posílena opatření na ochranu kulturního dědictví, zejména v rámci Úmluvy UNESCO z roku 1970 proti nezákonnému obchodování s kulturními statky. Organizace spojených národů pro výchovu, vědu a kulturu (UNESCO), Mezinárodní institut pro sjednocení soukromého práva (UNIDROIT), Úřad OSN pro drogy a kriminalitu (UNODC), INTERPOL, Světová celní organizace (WCO) a Mezinárodní federace umění a starožitností Asociace obchodníků (CINOA) vyzývají odborníky a veřejnost zapojené do obchodu s kulturními statky, aby se zdrželi nabývání nebo účasti na dovozu, vývozu nebo převodu vlastnictví kulturních statků, pokud mají rozumný důvod se domnívat, že předměty byly odcizeny. , nezákonně odcizené, tajně vykopané nebo nezákonně vyvezené z Ukrajiny.

Zobrazit všechny aktuality

Časté dotazy

Co je a k čemu slouží číslo EORI?

  • Číslo EORI slouží jako jedinečný identifikátor pro následnou komunikaci s celními orgány všech členských států Evropské unie.

Jakým způsobem získám číslo EORI?

  • Veškeré informace o registraci EORI získáte kliknutím na tento odkaz EORI REGISTRACE.

Jaké dokumenty předkládám při prvním vývozu, dovozu?

  • Identifikační číslo EORI.
  • Ověřená kopie výpisu z obchodního rejstříku a registrace DIČ.
  • Plná moc k zastupování v celním řízení, musí podepsat statutární orgán dle výpisu z obchodního rejstříku.

Jaké náležitosti musí být na faktuře?

  • Dodací podmínky dle INCOTERMS (kdo hradí dopravu a její cenu rozdělit na úsek v CZ, EU a třetí zemí)
  • Počet a druh nákladových kusů
  • Brutto a netto hmotnost
  • Způsob dopravy a SPZ dopravního prostředku, při kusové zásilce SPZ, auto, které přijede na zdejší celní úřad
  • Celní úřad výstupu z EU

Užitečné odkazy

Vytvořil WANET s.r.o. 2017