Informace
a aktuality

Sazební zařazení testů na Covid-19 od 1. ledna 2022

K 1. 1. 2022 vstoupila v platnost změna nomenklatury Harmonizovaného systému (HS 2022) tvořící základ Kombinované nomenklatury (KN) Evropské unie uvedené pro rok 2022
v příloze I prováděcího nařízení Komise (EU) 2021/1832 ze dne 12. října 2021, kterým se mění příloha I nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku.

V důsledku uvedené změny HS 2022 dochází k 1. 1. 2022 ke změně v zařazování testů na Covid-19 založených na imunologických reakcích (antigenní testy). Tyto testy, se stejně jako ty založené na testu nukleové kyseliny pomocí polymerázové řetězové reakce (PCR testy), zařazují nově do čísla HS 3822, podpoložky KN 3822 19 00.

Zobrazit všechny aktuality

Časté dotazy

Co je a k čemu slouží číslo EORI?

  • Číslo EORI slouží jako jedinečný identifikátor pro následnou komunikaci s celními orgány všech členských států Evropské unie.

Jakým způsobem získám číslo EORI?

  • Veškeré informace o registraci EORI získáte kliknutím na tento odkaz EORI REGISTRACE.

Jaké dokumenty předkládám při prvním vývozu, dovozu?

  • Identifikační číslo EORI.
  • Ověřená kopie výpisu z obchodního rejstříku a registrace DIČ.
  • Plná moc k zastupování v celním řízení, musí podepsat statutární orgán dle výpisu z obchodního rejstříku.

Jaké náležitosti musí být na faktuře?

  • Dodací podmínky dle INCOTERMS (kdo hradí dopravu a její cenu rozdělit na úsek v CZ, EU a třetí zemí)
  • Počet a druh nákladových kusů
  • Brutto a netto hmotnost
  • Způsob dopravy a SPZ dopravního prostředku, při kusové zásilce SPZ, auto, které přijede na zdejší celní úřad
  • Celní úřad výstupu z EU

Užitečné odkazy

Vytvořil WANET s.r.o. 2017