Informace
a aktuality

Pěstitelské pálenice zahajují výrobu

​Se začátkem letních měsíců startuje každoroční sezóna pěstitelského pálení. Výjimkou není ani letošní rok a celníky tak zejména v následujících týdnech čeká perné pracovní období. Činit se budou zejména ti olomoučtí, kteří mají ve své působnosti celkem 81 pálenic, což je největší počet v ČR. Při zahájení výrobního období celníci v pálenici na měřidlo přiloží celní závěry (plomby), ověří funkčnost měřidla proteklého lihu a zaznamenají počáteční stav. Celní úřady pak průběžně kontrolují pálenice v zákonem stanovené lhůtě a to nejméně jednou za dva měsíce. Spotřební balení pocházející z pěstitelského pálení nemusí být opatřeno kontrolní páskou.

Česká republika využívá udělené výjimky pro využití uplatnění snížené spotřební daně z lihu u ovocných destilátů, které pocházejí výhradně z pěstitelského pálení. Sazba daně z lihu je v tomto případě 162 korun za litr etanolu. Běžná sazba pak činní 323 korun. Pěstitelské pálení podléhá celé řadě specifických podmínek, které je dobré si připomenout.

Dle zákona o lihu je pěstitelem fyzická osoba, která na vlastním pozemku nebo na pozemku, který je oprávněna užívat z jiného právního důvodu, vypěstovala ovoce. Pěstitel je oprávněn si dát vyrobit v jednom výrobním období z vlastní dodané suroviny nejvýše 30 litrů etanolu.

Ovocný destilát vyrobený pěstitelským pálením nesmí být předmětem prodeje, ani předmětem skladování v prostoru, ve kterém se prodávají lihoviny pro přímou osobní spotřebu.

Důležité je zde také doplnit, že za přestupkové jednání se považuje i nabízení pálenky k prodeji. Správce daně může v případě porušení nařízení udělit pokutu až do výše 500 000 korun.

Celní úřad pro Olomoucký kraj v loňském roce vybral na spotřební dani pocházející z pěstitelského pálení částku přesahující 83 milionů korun.

Zobrazit všechny aktuality

Časté dotazy

Co je a k čemu slouží číslo EORI?

  • Číslo EORI slouží jako jedinečný identifikátor pro následnou komunikaci s celními orgány všech členských států Evropské unie.

Jakým způsobem získám číslo EORI?

  • Veškeré informace o registraci EORI získáte kliknutím na tento odkaz EORI REGISTRACE.

Jaké dokumenty předkládám při prvním vývozu, dovozu?

  • Identifikační číslo EORI.
  • Ověřená kopie výpisu z obchodního rejstříku a registrace DIČ.
  • Plná moc k zastupování v celním řízení, musí podepsat statutární orgán dle výpisu z obchodního rejstříku.

Jaké náležitosti musí být na faktuře?

  • Dodací podmínky dle INCOTERMS (kdo hradí dopravu a její cenu rozdělit na úsek v CZ, EU a třetí zemí)
  • Počet a druh nákladových kusů
  • Brutto a netto hmotnost
  • Způsob dopravy a SPZ dopravního prostředku, při kusové zásilce SPZ, auto, které přijede na zdejší celní úřad
  • Celní úřad výstupu z EU

Užitečné odkazy

Vytvořil WANET s.r.o. 2017