Informace
a aktuality

Nákup vybraných výrobků v internetových obchodech se sídlem v jiném členském státě Evropské Unie

Nákup vybraných výrobků z jiného členského státu Evropské unie prostřednictvím internetového obchodu upravuje zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o spotřebních daních“). Na takovéto nákupy vybraných výrobků tuzemskou nepodnikající osobou se vztahuje výhradně ustanovení § 33 zákona o spotřebních daních upravující dálkové zasílání vybraných výrobků. V souladu s tímto ustanovením je osoba, která zasílá vybrané výrobky z jiného členského státu Evropské unie, povinna ustanovit zástupce pro zasílání vybraných výrobků se sídlem nebo místem pobytu na daňovém území České republiky, který není totožný s osobou, které jsou vybrané výrobky zasílány...

​Celé znění informace je k dispozici ZDE.

Zobrazit všechny aktuality

Časté dotazy

Co je a k čemu slouží číslo EORI?

  • Číslo EORI slouží jako jedinečný identifikátor pro následnou komunikaci s celními orgány všech členských států Evropské unie.

Jakým způsobem získám číslo EORI?

  • Veškeré informace o registraci EORI získáte kliknutím na tento odkaz EORI REGISTRACE.

Jaké dokumenty předkládám při prvním vývozu, dovozu?

  • Identifikační číslo EORI.
  • Ověřená kopie výpisu z obchodního rejstříku a registrace DIČ.
  • Plná moc k zastupování v celním řízení, musí podepsat statutární orgán dle výpisu z obchodního rejstříku.

Jaké náležitosti musí být na faktuře?

  • Dodací podmínky dle INCOTERMS (kdo hradí dopravu a její cenu rozdělit na úsek v CZ, EU a třetí zemí)
  • Počet a druh nákladových kusů
  • Brutto a netto hmotnost
  • Způsob dopravy a SPZ dopravního prostředku, při kusové zásilce SPZ, auto, které přijede na zdejší celní úřad
  • Celní úřad výstupu z EU

Užitečné odkazy

Vytvořil WANET s.r.o. 2017