Informace
a aktuality

Promptní reakce starosty města náchod a náchodských hasičů

V úterý dne 13. října potvrdily testy na SARS CoV-2 pozitivní výsledek u jednoho z příslušníků celního oddělení na Územním pracovišti v Náchodě. Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje nařídila karanténu všem celníkům, s nimiž v předchozích dnech vykonával službu. Provoz oddělení byl obratem do odvolání uzavřen a veřejnosti prostřednictvím webu, sociálních sítí a informačních oznámení v sídle oddělení sděleny informace a kontakty pro účely celního řízení. Ředitel Celního úřadu pro Královéhradecký kraj plk. Leoš Bouda informoval o této skutečnosti starostu města Náchod pana Jana Birkeho. Jeho okamžitou reakcí bylo zprostředkování dekontaminace pracoviště ve spolupráci s ředitelem Územního odboru Hasičského záchranného sboru Královéhradeckého kraje v Náchodě plk. Davidem Poučem. Tým profesionálních hasičů působil na místě téměř tři hodiny. Manuálně ošetřili dezinfekcí všechny povrchy a k očistě vzduchového prostoru využili přístroj zvaný ozonizér.

Zobrazit všechny aktuality

Časté dotazy

Co je a k čemu slouží číslo EORI?

  • Číslo EORI slouží jako jedinečný identifikátor pro následnou komunikaci s celními orgány všech členských států Evropské unie.

Jakým způsobem získám číslo EORI?

  • Veškeré informace o registraci EORI získáte kliknutím na tento odkaz EORI REGISTRACE.

Jaké dokumenty předkládám při prvním vývozu, dovozu?

  • Identifikační číslo EORI.
  • Ověřená kopie výpisu z obchodního rejstříku a registrace DIČ.
  • Plná moc k zastupování v celním řízení, musí podepsat statutární orgán dle výpisu z obchodního rejstříku.

Jaké náležitosti musí být na faktuře?

  • Dodací podmínky dle INCOTERMS (kdo hradí dopravu a její cenu rozdělit na úsek v CZ, EU a třetí zemí)
  • Počet a druh nákladových kusů
  • Brutto a netto hmotnost
  • Způsob dopravy a SPZ dopravního prostředku, při kusové zásilce SPZ, auto, které přijede na zdejší celní úřad
  • Celní úřad výstupu z EU

Užitečné odkazy

Vytvořil WANET s.r.o. 2017