Informace
a aktuality

Kambodža - dočasné odnětí celních preferencí poskytovaných v rámci systému gsp

Dne 22. dubna 2020 bylo v Úředním věstníku EU č. L 127 zveřejněno „Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2020/550 ze dne 12. února 2020, kterým se mění přílohy II a IV nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 978/2012, pokud jde o dočasné odnětí režimů podle čl. 1 odst. 2 nařízení (EU) č. 978/2012 pro některé produkty pocházející z Kambodžského království“.

Tímto nařízením se Kambodžskému království dočasně odjímají celní preference poskytované v rámci obecného režimu systému GSP a celní preference poskytované v rámci zvláštního režimu pro nejméně rozvinuté země. Seznam produktů, kterých se odnětí týká, je uveden v čl. 1 tohoto nařízení.

V souladu s čl. 2 nařízení se dočasné odnětí nepoužije na dovoz produktů, které jsou již na cestě do EU k 12. srpnu 2020, za předpokladu, že místo určení těchto produktů nelze změnit. V tomto případě bude vyžadován platný doklad ve formě konosamentu.

Toto nařízení se použije ode dne 12. srpna 2020.

Zobrazit všechny aktuality

Časté dotazy

Co je a k čemu slouží číslo EORI?

  • Číslo EORI slouží jako jedinečný identifikátor pro následnou komunikaci s celními orgány všech členských států Evropské unie.

Jakým způsobem získám číslo EORI?

  • Veškeré informace o registraci EORI získáte kliknutím na tento odkaz EORI REGISTRACE.

Jaké dokumenty předkládám při prvním vývozu, dovozu?

  • Identifikační číslo EORI.
  • Ověřená kopie výpisu z obchodního rejstříku a registrace DIČ.
  • Plná moc k zastupování v celním řízení, musí podepsat statutární orgán dle výpisu z obchodního rejstříku.

Jaké náležitosti musí být na faktuře?

  • Dodací podmínky dle INCOTERMS (kdo hradí dopravu a její cenu rozdělit na úsek v CZ, EU a třetí zemí)
  • Počet a druh nákladových kusů
  • Brutto a netto hmotnost
  • Způsob dopravy a SPZ dopravního prostředku, při kusové zásilce SPZ, auto, které přijede na zdejší celní úřad
  • Celní úřad výstupu z EU

Užitečné odkazy

Vytvořil WANET s.r.o. 2017