Informace
a aktuality

Oznámení dovozcům ohledně uplatňování systému registrovaných vývozců v rámci rozhodnutí o přidružení zámoří (oct)

Dne 12. 6. 2020 bylo v Úředním věstníku EU č. C 197 zveřejněno "Oznámení pro dovozce ohledně uplatňování systému registrovaných vývozců v rámci rozhodnutí o přidružení zámoří".

Dle oznámení se ode dne 1. 1. 2020 při dovozu ze zámořských zemí a území (OCT) do EU poskytne preferenční sazební zacházení pouze po předložení deklarace původu vyhotovené buď registrovaným vývozcem, nebo kterýmkoli vývozcem, pokud celková hodnota zasílaných původních produktů nepřesáhne 10 000 EUR.

Preferenční sazební zacházení tedy nelze poskytnout po předložení certifikátu EUR.1.

Zobrazit všechny aktuality

Časté dotazy

Co je a k čemu slouží číslo EORI?

  • Číslo EORI slouží jako jedinečný identifikátor pro následnou komunikaci s celními orgány všech členských států Evropské unie.

Jakým způsobem získám číslo EORI?

  • Veškeré informace o registraci EORI získáte kliknutím na tento odkaz EORI REGISTRACE.

Jaké dokumenty předkládám při prvním vývozu, dovozu?

  • Identifikační číslo EORI.
  • Ověřená kopie výpisu z obchodního rejstříku a registrace DIČ.
  • Plná moc k zastupování v celním řízení, musí podepsat statutární orgán dle výpisu z obchodního rejstříku.

Jaké náležitosti musí být na faktuře?

  • Dodací podmínky dle INCOTERMS (kdo hradí dopravu a její cenu rozdělit na úsek v CZ, EU a třetí zemí)
  • Počet a druh nákladových kusů
  • Brutto a netto hmotnost
  • Způsob dopravy a SPZ dopravního prostředku, při kusové zásilce SPZ, auto, které přijede na zdejší celní úřad
  • Celní úřad výstupu z EU

Užitečné odkazy

Vytvořil WANET s.r.o. 2017