Informace
a aktuality

Elektronické ověřování licencí flegt

Nasazení SINGLE WINDOW na ověřování licencí FLEGT

Dne 12.5.2020 dochází ke spuštění automatického ověřování licencí FLEGT přes Single Window. Následkem toho dochází ke změně v postupu dovozců či jejich zástupců při předkládání licence FLEGT celním úřadům.

Před podáním celního prohlášení je nutné, aby

 • dovozce či jeho zástupce vložil licenci FLEGT do systému TRACES NT, ve kterém potvrdí její předání celnímu úřadu ke schválení,
 • dovozce či jeho zástupce předložil originál licence FLEGT a kopii pro celní úřad v papírové podobě celnímu úřadu,
 • celní úřad provedl formální kontrolu licence FLEGT a licenci v systému TRACES NT schválil, případně zamítnul nebo ignoroval.

  Teprve po provedení výše uvedených úkonů a schválení licence bude moci dovozce či jeho zástupce podat celní prohlášení!!

Při podávání celního prohlášení je důležité, aby dovozce či jeho zástupce dbal na správné uvádění údajů v kolonce 44 celního prohlášení, kde je nutné do předložených dokladů uvést správný druh certifikátu pro licenci FLEGT, tj. C690, a uvést číslo licence FLEGT ve správném formátu, včetně uvedení země vydání, položky zboží, měrné jednotky a množství z licence.

Příklad vyplnění kolonky 44 CP (ukázka z Deklarantského modulu ICS verze 1.29.0.0) je uveden zde.

V rámci podání celního prohlášení bude probíhat ověřování licence FLEGT přes Single Window a teprve poté může celní úřad toto celní prohlášení přijmout.

V případě dovozů výrobků spadajících pod licence FLEGT doporučujeme nevyužívat zjednodušených postupů.

Přehled možných chyb, které se vrací v systému elektronického ověřování licencí FLEGT.

Zobrazit všechny aktuality

Časté dotazy

Co je a k čemu slouží číslo EORI?

 • Číslo EORI slouží jako jedinečný identifikátor pro následnou komunikaci s celními orgány všech členských států Evropské unie.

Jakým způsobem získám číslo EORI?

 • Veškeré informace o registraci EORI získáte kliknutím na tento odkaz EORI REGISTRACE.

Jaké dokumenty předkládám při prvním vývozu, dovozu?

 • Identifikační číslo EORI.
 • Ověřená kopie výpisu z obchodního rejstříku a registrace DIČ.
 • Plná moc k zastupování v celním řízení, musí podepsat statutární orgán dle výpisu z obchodního rejstříku.

Jaké náležitosti musí být na faktuře?

 • Dodací podmínky dle INCOTERMS (kdo hradí dopravu a její cenu rozdělit na úsek v CZ, EU a třetí zemí)
 • Počet a druh nákladových kusů
 • Brutto a netto hmotnost
 • Způsob dopravy a SPZ dopravního prostředku, při kusové zásilce SPZ, auto, které přijede na zdejší celní úřad
 • Celní úřad výstupu z EU

Užitečné odkazy

Vytvořil WANET s.r.o. 2017