Informace
a aktuality

Ukončení předkládání kontrolních dovozních dokladů (železo, ocel, hliník) vydávaných ministerstvem průmyslu a obchodu

K dnešnímu datu 15.5.2020 končí platnost Prováděcího nařízení Komise (EU) 2018/640, kterým se zavádí předchozí kontrola Unie nad dovozem některých výrobků z hliníku pocházejících z určitých třetích zemí, a zároveň končí platnost i u Prováděcího nařízení Komise (EU) 2016/640, kterým se zavádí předchozí kontrola Unie nad dovozem některých výrobků ze železa a oceli pocházejících z určitých třetích zemí. Obě tato nařízení určovala povinnost pro dovozce, kteří dováželi do ČR výrobky stanovené v nařízení, jejichž čistá hmotnost přesahovala 2 500 kilogramů, předložit příslušnému celnímu úřadu při propouštění zásilky do celního režimu volného oběhu v Unii kontrolní dovozní doklad vydaný příslušným orgánem některého členského státu.

 

Tato opatření byla reakcí Evropské komise na vývoj ve světě v oblasti obchodu s hliníkovými, železnými a ocelovými výrobky a sledovala statistické údaje umožňující analýzu vývoje dovozu těchto konkrétních výrobků. Tento systém předběžného sledování dovozů je dle Komise zastaralý a administrativně náročný, proto je ukončen k plánovanému datu 15.5.2020. Od následujícího dne, tedy od 16.5.2020 bude nahrazen zlepšeným sledováním statistik již uskutečněných dovozů, bez využívání kontrolních dovozních dokladů vydaných příslušným orgánem některého členského státu.

 

V praxi to znamená, že veškerý dovoz výrobků z hliníku, oceli a železa, které spadaly pod prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/640 a 2018/640, který se uskuteční od 16.5.2020 není pro propuštění do celního režimu volného oběhu podmíněn předložením kontrolního dovozního dokladu.

Zobrazit všechny aktuality

Časté dotazy

Co je a k čemu slouží číslo EORI?

  • Číslo EORI slouží jako jedinečný identifikátor pro následnou komunikaci s celními orgány všech členských států Evropské unie.

Jakým způsobem získám číslo EORI?

  • Veškeré informace o registraci EORI získáte kliknutím na tento odkaz EORI REGISTRACE.

Jaké dokumenty předkládám při prvním vývozu, dovozu?

  • Identifikační číslo EORI.
  • Ověřená kopie výpisu z obchodního rejstříku a registrace DIČ.
  • Plná moc k zastupování v celním řízení, musí podepsat statutární orgán dle výpisu z obchodního rejstříku.

Jaké náležitosti musí být na faktuře?

  • Dodací podmínky dle INCOTERMS (kdo hradí dopravu a její cenu rozdělit na úsek v CZ, EU a třetí zemí)
  • Počet a druh nákladových kusů
  • Brutto a netto hmotnost
  • Způsob dopravy a SPZ dopravního prostředku, při kusové zásilce SPZ, auto, které přijede na zdejší celní úřad
  • Celní úřad výstupu z EU

Užitečné odkazy

Vytvořil WANET s.r.o. 2017