Informace
a aktuality

Zákaz vývozu léků

Vláda zakázala nařízením vlády č. 104/2020 Sb., o zákazu distribuce léčiv v souvislosti s epidemií viru SARS-CoV-2r, po dobu nouzového stavu reexport léků do zahraničí. Toto opatření Vláda upravila nařízením vlády č. 146/2020 Sb..

Zakazuje se, aby registrované humánní léčivé přípravky, které jsou uvedené v příloze k nařízení vlády č. 146/2020 Sb. a které jsou určené pro trh na území České republiky, byly dodány do členských zemí Evropské unie a zakazuje se také vývoz těchto léčivých přípravků do jiných zemí než členských zemí Evropské unie.

Nařízení č. 104/2020 Sb. nabylo účinnosti dnem 17. 3. 2020, jeho změna (Nařízení č. 146/2020) dne 2. 4. 2020, a pozbydou platnosti skončením nouzového stavu.

Informace k vývozu léků, na něž se zákaz nevztahuje

 • Na registrované léčivé přípravky  NEuvedené v příloze k nařízení vlády.
 • Na registrované léčivé přípravky uvedené v příloze k nařízení vlády, které mají na obalu cizojazyčné označení.

Vývoz léčivých přípravků uvedených v příloze k nařízení vlády, které mají na obalu vícejazyčné označení bude celním úřadem posuzován individuálně.

K vývozu registrovaných léčivých přípravků uvedených v příloze k nařízení vlády bude celní úřad vyžadovat čestné prohlášení vývozce, pro jaký trh je vyvážená zásilka určena. Přílohou čestného prohlášení bude vždy fotodokumentace obalu vyvážených léčivých přípravků.

Pokud budou mít léčivé přípravky na obalu označení v českém jazyce, nebude možné zásilku propustit do celního režimu vývozu.

Zákaz se nevztahuje na vývozy léků fyzickou osobou pro osobní potřebu (včetně poštovní zásilky neobchodního charakteru, v osobních zavazadlech apod.).

Zobrazit všechny aktuality

Časté dotazy

Co je a k čemu slouží číslo EORI?

 • Číslo EORI slouží jako jedinečný identifikátor pro následnou komunikaci s celními orgány všech členských států Evropské unie.

Jakým způsobem získám číslo EORI?

 • Veškeré informace o registraci EORI získáte kliknutím na tento odkaz EORI REGISTRACE.

Jaké dokumenty předkládám při prvním vývozu, dovozu?

 • Identifikační číslo EORI.
 • Ověřená kopie výpisu z obchodního rejstříku a registrace DIČ.
 • Plná moc k zastupování v celním řízení, musí podepsat statutární orgán dle výpisu z obchodního rejstříku.

Jaké náležitosti musí být na faktuře?

 • Dodací podmínky dle INCOTERMS (kdo hradí dopravu a její cenu rozdělit na úsek v CZ, EU a třetí zemí)
 • Počet a druh nákladových kusů
 • Brutto a netto hmotnost
 • Způsob dopravy a SPZ dopravního prostředku, při kusové zásilce SPZ, auto, které přijede na zdejší celní úřad
 • Celní úřad výstupu z EU

Užitečné odkazy

Vytvořil WANET s.r.o. 2017