Informace
a aktuality

Povinné využívání systému traces nt od 14. 12. 2019 pro dovoz zvířat, produktů živočišného původu, potravin, krmiv a rostlinných produktů

Od 14. prosince 2019 bude účinné nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/625,       o úředních kontrolách a jiných úředních činnostech prováděných s cílem zajistit uplatňování potravinového a krmivového práva a pravidel týkajících se zdraví zvířat a dobrých životních podmínek zvířat, zdraví rostlin a přípravků na ochranu rostlin, v této souvislosti dochází k zavedení elektronických verzí Společného zdravotního vstupního dokladu (dále jen „SZVD") v rámci systému TRACES NT (Trade Control and Expert Systém New Technology).

Registrace v TRACES NT je povinná pro každého dovozce (osobu odpovědnou za zásilku), která chce dovážet dotčené komodity ze třetích zemí.

SZVD dle druhu komodity:

 • SZVD pro potraviny neživočišného původu a krmiva (do 14.12. 2019 Společný vstupní doklad COI) CHED-D/SZVD-D
 • SZVD pro zásilky podléhající dovozní rostlinolékařské kontrole (do 14.12.2019 Fytosanitární osvědčení) CHED-PP/SZVD-PP
 • SZVD pro zásilky zvířat (do 14.12.2019 Společný vstupní veterinární doklad CVED-A) CHED-A/SZVD-A
 • SZVD pro zásilky produktů živočišného původu (do14.12.2019 CVED-P Společný vstupní veterinární doklad CHED-P/SZVD-P

Vzory SZVD jsou stanoveny v prováděcím Nařízení Komise (EU) 2019/1715, tzv. nařízení o IMSOC.

Metodika pro registraci do TRACES NT pro potraviny neživočišného původu a krmiva naleznete na stránkách Státní zemědělské a potravinářské inspekce zde.

Metodika pro registraci do TRACES NT pro zásilky podléhající dovozní rostlinolékařské kontrole naleznete na stránkách Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského zde.

Bližší informace k veterinární problematice lze nalézt na stránkách Státní veterinární správy zde.

Certifikáty v TARIC od 14.12.2019 pro deklarování jednotlivých druhů výše uvedených dokladů.

Název dokladu Kolonka 44 CP předložené doklady (druh) Kolonka 44 CP předložené doklady (označení dokladu)
CHED-D C678 CHEDD.XX.RRRR.NNNNNNN
CHED-PP 1002 (po integraci v TARIC bude uváděn C085) CHEDPP.XX.RRRR.NNNNNNN
CHED-A C640 CHEDA.XX.RRRR.NNNNNNN
CHED-P N853 CHEDP.XX.RRRR.NNNNNNN

 

CHED (D, PP, A, P) – prefix základní identifikace dokladu

XX – země vydání

RRRR – rok vydání

NNNNNNN – (7 míst) číslo dokladu

 

Pozn. v případě, že bude při celním řízení předkládán doklad vydaný před 14.12.2019, použije se označení dokladu tak, jak bude na dokladu uvedeno (např. CVEDA.XX.RRRR.NNNNNNN).

Zobrazit všechny aktuality

Časté dotazy

Co je a k čemu slouží číslo EORI?

 • Číslo EORI slouží jako jedinečný identifikátor pro následnou komunikaci s celními orgány všech členských států Evropské unie.

Jakým způsobem získám číslo EORI?

 • Veškeré informace o registraci EORI získáte kliknutím na tento odkaz EORI REGISTRACE.

Jaké dokumenty předkládám při prvním vývozu, dovozu?

 • Identifikační číslo EORI.
 • Ověřená kopie výpisu z obchodního rejstříku a registrace DIČ.
 • Plná moc k zastupování v celním řízení, musí podepsat statutární orgán dle výpisu z obchodního rejstříku.

Jaké náležitosti musí být na faktuře?

 • Dodací podmínky dle INCOTERMS (kdo hradí dopravu a její cenu rozdělit na úsek v CZ, EU a třetí zemí)
 • Počet a druh nákladových kusů
 • Brutto a netto hmotnost
 • Způsob dopravy a SPZ dopravního prostředku, při kusové zásilce SPZ, auto, které přijede na zdejší celní úřad
 • Celní úřad výstupu z EU

Užitečné odkazy

Vytvořil WANET s.r.o. 2017