Informace
a aktuality

Jihočeští celníci odhalili desítky tun nelegálního odpadu

Pokus o nedovolenou přeshraniční přepravu více než dvou desítek tun odpadu zmařili pracovníci Celního úřadu pro Jihočeský kraj.

Do celostátní akce zaměřené na kontrolu přeshraničních přeprav odpadů, která proběhla od 30.10.2019 do 10.11.2019 pod názvem PLAST, se úspěšně zapojili i jihočeští celníci. V sobotu 2. listopadu příslušníci hlídky mobilního dohledu vytipovali na hraničním přechodu Dolní Dvořiště ke kontrole nákladní vozidlo s českou registrační značkou.  Řidič tohoto vozidla v Itálii zahájil přepravu, jež měla skončit vykládkou u příjemce v České republice. Tomu však zabránila důkladná kontrola nákladového prostoru vozidla, při níž celníci zjistili, že v něm řidič vedle nákladu, kterým je odpad přesně specifikovaný v průvodních dokladech, převáží i zbytky aluminiové folie a vše zapáchá jako komunální odpad. Na základě těchto zjištění příslušníci hlídky pojali podezření, že se jedná o nedovolenou přeshraniční přepravu odpadu. Neprodleně kontaktovali pracovníky České inspekce životní prostředí a vyžádali si jejich odbornou spolupráci. Zúčastněný zástupce ČIŽP plně potvrdil podezření celníků. Ti řidiči nařídili odstavení vozidla a o celém případu informovali pracovníky Ministerstva životního prostředí České republiky, kteří jsou příslušní rozhodnout o tom, kde a jak celý náklad odpadu skončí. ​

Zobrazit všechny aktuality

Časté dotazy

Co je a k čemu slouží číslo EORI?

  • Číslo EORI slouží jako jedinečný identifikátor pro následnou komunikaci s celními orgány všech členských států Evropské unie.

Jakým způsobem získám číslo EORI?

  • Veškeré informace o registraci EORI získáte kliknutím na tento odkaz EORI REGISTRACE.

Jaké dokumenty předkládám při prvním vývozu, dovozu?

  • Identifikační číslo EORI.
  • Ověřená kopie výpisu z obchodního rejstříku a registrace DIČ.
  • Plná moc k zastupování v celním řízení, musí podepsat statutární orgán dle výpisu z obchodního rejstříku.

Jaké náležitosti musí být na faktuře?

  • Dodací podmínky dle INCOTERMS (kdo hradí dopravu a její cenu rozdělit na úsek v CZ, EU a třetí zemí)
  • Počet a druh nákladových kusů
  • Brutto a netto hmotnost
  • Způsob dopravy a SPZ dopravního prostředku, při kusové zásilce SPZ, auto, které přijede na zdejší celní úřad
  • Celní úřad výstupu z EU

Užitečné odkazy

Vytvořil WANET s.r.o. 2017