Informace
a aktuality

Celníci a inspektoři se zaměřili na přepravu odpadů

​​Celní správa ukončila intenzivní kontrolní akci s názvem „ODPAD 2019", která probíhala po dobu pěti dnů. V rámci ní celníci z mobilního dohledu společně s inspektory ČIŽP kontrolovali v denních i nočních hodinách přeshraniční a vnitrostátní přepravu odpadů na předem vytipovaných stanovištích.

V rámci 249 kontrol zjistili celníci v deseti případech porušení. Ve čtyřech případech se jednalo o porušení právních předpisů při přepravě odpadů, u pěti objevili porušení předpisů státního odborného dozoru dle zákona o silniční dopravě a jeden prohřešek v oblasti časového zpoplatnění. Celkem uložili sankce ve výši 4000 Kč, kauce v hodnotě 70 000 Kč a na nedoplatcích vybrali 14 000 Kč.

Nejčastější porušení kontroloři objevili v neoznačení vozidla převážejícího odpad, chybném uvedení osoby zařizující přepravu a nepředložení řádných dokladů k přepravě odpadu. Případy porušení v oblasti odpadů byly na místě předány přítomným inspektorům ČIŽP.

Od počátku roku bylo provedeno 267 kontrol v oblasti přepravy odpadů a ve 22 případech celní správa zjistila pochybení.

Zobrazit všechny aktuality

Časté dotazy

Co je a k čemu slouží číslo EORI?

  • Číslo EORI slouží jako jedinečný identifikátor pro následnou komunikaci s celními orgány všech členských států Evropské unie.

Jakým způsobem získám číslo EORI?

  • Veškeré informace o registraci EORI získáte kliknutím na tento odkaz EORI REGISTRACE.

Jaké dokumenty předkládám při prvním vývozu, dovozu?

  • Identifikační číslo EORI.
  • Ověřená kopie výpisu z obchodního rejstříku a registrace DIČ.
  • Plná moc k zastupování v celním řízení, musí podepsat statutární orgán dle výpisu z obchodního rejstříku.

Jaké náležitosti musí být na faktuře?

  • Dodací podmínky dle INCOTERMS (kdo hradí dopravu a její cenu rozdělit na úsek v CZ, EU a třetí zemí)
  • Počet a druh nákladových kusů
  • Brutto a netto hmotnost
  • Způsob dopravy a SPZ dopravního prostředku, při kusové zásilce SPZ, auto, které přijede na zdejší celní úřad
  • Celní úřad výstupu z EU

Užitečné odkazy

Vytvořil WANET s.r.o. 2017