Informace
a aktuality

Změna legislativy v turecku s ohledem na předkládání dokladů o původu k průvodnímu osvědčení a.tr

Celní orgány v Turecku na základě změny jejich legislativy koncem května 2019 nyní požadují k zásilkám (u zboží podléhájícího v TR obchodně politickému opatření) odesílaným z EU v rámci celní unie EU – TR s osvědčením A.TR předložení  jako dokladu o původu pouze doklad o nepreferenčním původu „CERTIFICATE OF ORIGIN". Tato změna je zdůvodněna tím, že turecká celní správa kontroluje, zda je či není dovážený výrobek takzvanou rizikovou komoditou, která v Turecku podléhá obchodně politickému opatření, jako je antidumpingové clo, dodatečné clo apod.

 

Pokud však vyvážené zboží pochází (má preferenční původ) ze země (včetně EU), která je v systému diagonální kumulace zahrnující Turecko a EU, postačuje předložení prohlášení dodavatele nebo dlouhodobé prohlášení dodavatele dle rozhodnutí Výboru pro celní spolupráci ES–Turecko č. 1/2006. Aktuální stav zemí zapojených do diagonální kumulace je možné najít v Oznámení Komise o použití Regionální úmluvy o celoevropsko-středomořských preferenčních pravidlech původu nebo protokolů o pravidlech původu upravujících diagonální kumulaci mezi smluvními stranami této úmluvy.

Prohlášení vývozce, které se doposud používalo, již nebude akceptováno.

Zobrazit všechny aktuality

Časté dotazy

Co je a k čemu slouží číslo EORI?

  • Číslo EORI slouží jako jedinečný identifikátor pro následnou komunikaci s celními orgány všech členských států Evropské unie.

Jakým způsobem získám číslo EORI?

  • Veškeré informace o registraci EORI získáte kliknutím na tento odkaz EORI REGISTRACE.

Jaké dokumenty předkládám při prvním vývozu, dovozu?

  • Identifikační číslo EORI.
  • Ověřená kopie výpisu z obchodního rejstříku a registrace DIČ.
  • Plná moc k zastupování v celním řízení, musí podepsat statutární orgán dle výpisu z obchodního rejstříku.

Jaké náležitosti musí být na faktuře?

  • Dodací podmínky dle INCOTERMS (kdo hradí dopravu a její cenu rozdělit na úsek v CZ, EU a třetí zemí)
  • Počet a druh nákladových kusů
  • Brutto a netto hmotnost
  • Způsob dopravy a SPZ dopravního prostředku, při kusové zásilce SPZ, auto, které přijede na zdejší celní úřad
  • Celní úřad výstupu z EU

Užitečné odkazy

Vytvořil WANET s.r.o. 2017