Informace
a aktuality

Celníci zajistili cisternu s lehkým topným olejem

Ústečtí celníci zajistili cisternu s bezmála třiceti tisíci litry minerálního oleje. Daňový únik byl předběžně vyčíslen na více než 325 tisíc korun.

Hlídka mobilního dohledu ústeckých celníků prováděla v uplynulém týdnu na komunikaci I/13 u obce Česká Kamenice běžnou kontrolní činnost. Krátce po dvaadvacáté hodině celníci vytipovali a zastavili nákladní vozidlo s cisternovým návěsem a polskou registrační značkou. Cisterna obsahovala 29 698 litrů lehkého topného oleje. Řidič nebyl na výzvu celníků schopen předložit k přepravovanému zboží náležité průvodní doklady, prokazující řádné zdanění vybraných výrobků nebo jejich oprávněné nabytí za ceny bez daně. Celníci pojali důvodné podezření, že by se mohlo jednat o nezákonnou přepravu minerálních olejů. Navíc podle údajů v nákladním listu (CMR) proběhla nakládka v Lotyšsku a odběratelem měla být firma sídlící ve slovenské Žilině. Zjevně neekonomická a nelogická trasa přepravy vzbuzovala u hlídky další pochybnosti. Vozidlo i s nákladem celníci zajistili. Z cisterny byly odebrány vzorky, které jsou podrobeny další analýze v celně technické laboratoři. Případ je nadále v šetření.

Pokud se podezření z nelegální přepravy potvrdí a řádné zdanění se nepodaří prokázat, propadne zajištěné zboží včetně dopravního prostředku ve prospěch státu.

Doprava minerálních olejů pro účely podnikání v České republice a mezi státy Evropské unie je umožněna pouze v rámci elektronického systému přepravy a sledování výrobků podléhajících spotřební dani (EMCS) nebo na základě zjednodušeného průvodního dokladu.

Zobrazit všechny aktuality

Časté dotazy

Co je a k čemu slouží číslo EORI?

  • Číslo EORI slouží jako jedinečný identifikátor pro následnou komunikaci s celními orgány všech členských států Evropské unie.

Jakým způsobem získám číslo EORI?

  • Veškeré informace o registraci EORI získáte kliknutím na tento odkaz EORI REGISTRACE.

Jaké dokumenty předkládám při prvním vývozu, dovozu?

  • Identifikační číslo EORI.
  • Ověřená kopie výpisu z obchodního rejstříku a registrace DIČ.
  • Plná moc k zastupování v celním řízení, musí podepsat statutární orgán dle výpisu z obchodního rejstříku.

Jaké náležitosti musí být na faktuře?

  • Dodací podmínky dle INCOTERMS (kdo hradí dopravu a její cenu rozdělit na úsek v CZ, EU a třetí zemí)
  • Počet a druh nákladových kusů
  • Brutto a netto hmotnost
  • Způsob dopravy a SPZ dopravního prostředku, při kusové zásilce SPZ, auto, které přijede na zdejší celní úřad
  • Celní úřad výstupu z EU

Užitečné odkazy

Vytvořil WANET s.r.o. 2017