Informace
a aktuality

Brexit další posunutí data odchodu

Spojené království předložilo dne 29. března 2017 oznámení svého záměru vystoupit z Evropské unie podle článku 50 Smlouvy o Evropské unii. Původní datum, dne 30. března 2019, tedy dva roky od tohoto oznámení, kdy mělo vystoupit Spojené království z EU a stát se tzv. třetí zemí, se na základě žádosti Spojeného království opět posouvá. Lhůta stanovená podle čl. 50 odst. 3 Smlouvy o EU, prodloužená rozhodnutím Evropské rady (EU) 2019/476, se dále prodlužuje do dne 31. října 2019. V případě, že Spojené království neuspořádá volby do Evropského parlamentu v souladu s právem Unie a neratifikuje dohodu o vystoupení do 22. května 2019, platnost tohoto posunutí skončí dnem 31. května 2019.

https://www.consilium.europa.eu/media/39078/10-euco-art50-decision-cs.pdf

Zobrazit všechny aktuality

Časté dotazy

Co je a k čemu slouží číslo EORI?

  • Číslo EORI slouží jako jedinečný identifikátor pro následnou komunikaci s celními orgány všech členských států Evropské unie.

Jakým způsobem získám číslo EORI?

  • Veškeré informace o registraci EORI získáte kliknutím na tento odkaz EORI REGISTRACE.

Jaké dokumenty předkládám při prvním vývozu, dovozu?

  • Identifikační číslo EORI.
  • Ověřená kopie výpisu z obchodního rejstříku a registrace DIČ.
  • Plná moc k zastupování v celním řízení, musí podepsat statutární orgán dle výpisu z obchodního rejstříku.

Jaké náležitosti musí být na faktuře?

  • Dodací podmínky dle INCOTERMS (kdo hradí dopravu a její cenu rozdělit na úsek v CZ, EU a třetí zemí)
  • Počet a druh nákladových kusů
  • Brutto a netto hmotnost
  • Způsob dopravy a SPZ dopravního prostředku, při kusové zásilce SPZ, auto, které přijede na zdejší celní úřad
  • Celní úřad výstupu z EU

Užitečné odkazy

Vytvořil WANET s.r.o. 2017