Informace
a aktuality

Informace -dohoda mezi evropskou unií a Japonskem o hospodářském partnerství

Dne 27. prosince 2018 byla v Úředním věstníku EU č. L 330 zveřejněna „Dohoda mezi Evropskou unií a Japonskem o hospodářském partnerství" (dále jen „Dohoda").

Součástí Dohody je rovněž Kapitola 3 - pravidla původu a postupy stanovení původu (pravidla původu zboží). Kapitola 3 stanovuje, za jakých podmínek zboží získá preferenční původ v EU nebo Japonsku, a tím dle Dohody nárok na preferenční zacházení v zemi dovozu. Dále upravuje způsob prokázání preferenčního původu zboží. Preferenční zacházení na zboží bude možné uplatnit teprve až se Dohoda začne prozatímně uplatňovat.

Zahájení prozatímního provádění Dohody se předpokládá již brzo (uvádí se i možnost k 1. únoru 2019). Přesné datum, od kterého bude Dohoda prozatímně prováděna, bude zveřejněno v Úředním věstníku Evropské unie.

Zobrazit všechny aktuality

Časté dotazy

Co je a k čemu slouží číslo EORI?

  • Číslo EORI slouží jako jedinečný identifikátor pro následnou komunikaci s celními orgány všech členských států Evropské unie.

Jakým způsobem získám číslo EORI?

  • Veškeré informace o registraci EORI získáte kliknutím na tento odkaz EORI REGISTRACE.

Jaké dokumenty předkládám při prvním vývozu, dovozu?

  • Identifikační číslo EORI.
  • Ověřená kopie výpisu z obchodního rejstříku a registrace DIČ.
  • Plná moc k zastupování v celním řízení, musí podepsat statutární orgán dle výpisu z obchodního rejstříku.

Jaké náležitosti musí být na faktuře?

  • Dodací podmínky dle INCOTERMS (kdo hradí dopravu a její cenu rozdělit na úsek v CZ, EU a třetí zemí)
  • Počet a druh nákladových kusů
  • Brutto a netto hmotnost
  • Způsob dopravy a SPZ dopravního prostředku, při kusové zásilce SPZ, auto, které přijede na zdejší celní úřad
  • Celní úřad výstupu z EU

Užitečné odkazy

Vytvořil WANET s.r.o. 2017