Informace
a aktuality

WCO pořádá úspěšné první setkání odborníků na globální integritu

Světová celní organizace (WCO) uspořádala ve dnech 23.-26. Října 2018 první schůzku expertů na globální integritu , s podporou financování ze strany Čínské celní spolupráce . Hlavním cílem této schůzky bylo podpořit rostoucí potřeby vyjádřené členskými státy ohledně pomoci při provádění revidované Deklarace Arusha o bezúhonnosti. Program Integrita WCO má za cíl podpořit celní správy v jejich úsilí zlepšit integritu a navrhnout účinné strategie boje proti korupci.

Workshop byl během setkání veden dvojím přístupem, aby bylo dosaženo cíle zvyšování znalostí odborníků na integritu poslanců spolu s určením a školením nových odborníků.

Činnosti v průběhu čtyřdenní agendy seznamovaly účastníky s nejnovějšími nástroji a činnostmi v oblasti integrity WCO; zdůraznila součinnost mezi agendou Integrity, programem Mercator a dalšími nástroji a nástroji WCO (tj. řízení rizik a řízení lidských zdrojů).

Zasedání odborníků na globální integritu také vytvořilo fórum pro aktivní diskusi mezi odborníky ohledně důležitých aspektů při plnění úkolů souvisejících s integritou WCO a diskutovalo o klíčových krocích, které mohou být podniknuty s cílem pomoci uspokojit potřeby členů při pomoci při provádění revidované deklarace Arusha o bezúhonnosti.

Zobrazit všechny aktuality

Časté dotazy

Co je a k čemu slouží číslo EORI?

  • Číslo EORI slouží jako jedinečný identifikátor pro následnou komunikaci s celními orgány všech členských států Evropské unie.

Jakým způsobem získám číslo EORI?

  • Veškeré informace o registraci EORI získáte kliknutím na tento odkaz EORI REGISTRACE.

Jaké dokumenty předkládám při prvním vývozu, dovozu?

  • Identifikační číslo EORI.
  • Ověřená kopie výpisu z obchodního rejstříku a registrace DIČ.
  • Plná moc k zastupování v celním řízení, musí podepsat statutární orgán dle výpisu z obchodního rejstříku.

Jaké náležitosti musí být na faktuře?

  • Dodací podmínky dle INCOTERMS (kdo hradí dopravu a její cenu rozdělit na úsek v CZ, EU a třetí zemí)
  • Počet a druh nákladových kusů
  • Brutto a netto hmotnost
  • Způsob dopravy a SPZ dopravního prostředku, při kusové zásilce SPZ, auto, které přijede na zdejší celní úřad
  • Celní úřad výstupu z EU

Užitečné odkazy

Vytvořil WANET s.r.o. 2017