Informace
a aktuality

RILO ECE a zúčastneme se na zahajovací schůzce PEN-CP

Vedoucí oficiálních kontaktních míst pro regionální zpravodajství (RILO) pro východní a střední Evropu (CEE) a západní Evropu (WE) se zúčastnili zahajovacího zasedání Pan-evropské sítě celních lékařů (PEN-CP) 26. října 2018. Projekt financovaný z programu Horizont 2020 je iniciativou Asociace přeshraničního výzkumu a přijalo 13 celních úřadů, univerzity v Delftu (Nizozemsko) a Lausanne (Švýcarsko), aby během následujících 60 let měsíců, širokou škálu produktů a přehledy ve prospěch celních správ. Projekt se zabývá tématy správy celních bezpečnostních technologií a celní bezpečnosti a je podporován správcovskou službou ARTTIC, která nabízí kompletní řadu nástrojů pro správu projektů, jako je tento projekt.

Asi 45 účastníků, kteří také pracovali v několika menších skupinách, diskutovali a definovali první etapy projektu. Řídicí tým, který zahrnuje maďarské, belgické, irské a britské celní správy, poskytne počáteční výsledky za měsíc nebo tak.

Během pětiletého období projektu se očekává řada ročních studií, odborných zpráv, technologických grantů a mnoha dalších výsledků. Projekt RILOs ECE a WE aktivně podpoří projekt jako členové poradního sboru.

Zobrazit všechny aktuality

Časté dotazy

Co je a k čemu slouží číslo EORI?

  • Číslo EORI slouží jako jedinečný identifikátor pro následnou komunikaci s celními orgány všech členských států Evropské unie.

Jakým způsobem získám číslo EORI?

  • Veškeré informace o registraci EORI získáte kliknutím na tento odkaz EORI REGISTRACE.

Jaké dokumenty předkládám při prvním vývozu, dovozu?

  • Identifikační číslo EORI.
  • Ověřená kopie výpisu z obchodního rejstříku a registrace DIČ.
  • Plná moc k zastupování v celním řízení, musí podepsat statutární orgán dle výpisu z obchodního rejstříku.

Jaké náležitosti musí být na faktuře?

  • Dodací podmínky dle INCOTERMS (kdo hradí dopravu a její cenu rozdělit na úsek v CZ, EU a třetí zemí)
  • Počet a druh nákladových kusů
  • Brutto a netto hmotnost
  • Způsob dopravy a SPZ dopravního prostředku, při kusové zásilce SPZ, auto, které přijede na zdejší celní úřad
  • Celní úřad výstupu z EU

Užitečné odkazy

Vytvořil WANET s.r.o. 2017