Informace
a aktuality

WCO provádí diagnostickou misi

S cílem zavést účinnou funkci PCA v souladu s pokyny PCO pro Světovou obchodní organizaci a plně splňovat požadavky dohody o usnadnění obchodu Světové obchodní organizace (TFA) Generální úřad pro celní orgány v Kataru hledal podporu WCO při provádění diagnostických metod PCA . Cílem diagnostiky PCA je přezkoumat, analyzovat a podávat zprávy o institucionálních opatřeních správních orgánů a také o metodikách a technikách, které byly použity k provádění následných auditů.

Diagnostika PCA byla provedena v Dauhá v Kataru ve dnech 25. až 29. března 2018. Diagnostika zahrnovala diskuse s vedoucími představiteli různých oddělení a úseků generálního úřadu pro celní orgány v Kataru, včetně oddělení interního auditu; Oddělení proti pašování a celní bezpečnosti; Oddělení plánování a řízení kvality; Oddělení operací a analýzy rizik; Oddělení výnosů a následný audit; Oddělení původu a návštěvy námořního přístavu Hamad a oddělení vlastního řízení celních a soukromých letištních letišť na mezinárodním letišti v Dohá.

Při uzavření mise odborníci WCO představili koncepci PCO, PCA Development Policy, PCA Audit Phases a řízení lidských zdrojů pro PCA. Administrativa byla velmi potěšena, že obdržela odborné znalosti WCO v oblasti PCA a těší se na zprávu o diagnostické misi a oceňuje pokračující podporu poskytovanou Světovou organizací pro sběr a vývoz v dalších oblastech cel.

Zobrazit všechny aktuality

Časté dotazy

Co je a k čemu slouží číslo EORI?

  • Číslo EORI slouží jako jedinečný identifikátor pro následnou komunikaci s celními orgány všech členských států Evropské unie.

Jakým způsobem získám číslo EORI?

  • Veškeré informace o registraci EORI získáte kliknutím na tento odkaz EORI REGISTRACE.

Jaké dokumenty předkládám při prvním vývozu, dovozu?

  • Identifikační číslo EORI.
  • Ověřená kopie výpisu z obchodního rejstříku a registrace DIČ.
  • Plná moc k zastupování v celním řízení, musí podepsat statutární orgán dle výpisu z obchodního rejstříku.

Jaké náležitosti musí být na faktuře?

  • Dodací podmínky dle INCOTERMS (kdo hradí dopravu a její cenu rozdělit na úsek v CZ, EU a třetí zemí)
  • Počet a druh nákladových kusů
  • Brutto a netto hmotnost
  • Způsob dopravy a SPZ dopravního prostředku, při kusové zásilce SPZ, auto, které přijede na zdejší celní úřad
  • Celní úřad výstupu z EU

Užitečné odkazy

Vytvořil WANET s.r.o. 2017