Informace
a aktuality

Prokazování původu při vývozu zboží v rámci celní unie EU -TR

Turecko na konci února 2018 zavedlo u některých druhů zboží opatření ve formě dodatečných dovozních cel. Vzhledem k tomu, aby tyto dodatečné celní sazby nebyly aplikovány na zboží pocházející z EU a TR, které je dovážené v rámci celní unie EU – TR a provázené osvědčením A.TR, musí být při propouštění zboží do volného oběhu v TR předloženo kromě osvědčení A.TR také tzv. „Prohlášení vývozce" potvrzující původ zboží (viz vzor níže). Nicméně akceptovatelné je prokázání původu zboží formu „Prohlášení dodavatele" dle rozhodnutí Výboru pro celní spolupráci ES–Turecko č. 1/2006 nebo osvědčením o původu („Certificate of Origin") vydané Hospodářskou komorou ČR.

Prokázání původu zboží v rámci celní unie EU – TR by mělo být u každé zásilky, které by se mohlo týkat opatření zavedené TR, tedy uplatnění dodatečných celních sazeb v případě nepředložení/neprokázání původu zboží.

Zobrazit všechny aktuality

Časté dotazy

Co je a k čemu slouží číslo EORI?

  • Číslo EORI slouží jako jedinečný identifikátor pro následnou komunikaci s celními orgány všech členských států Evropské unie.

Jakým způsobem získám číslo EORI?

  • Veškeré informace o registraci EORI získáte kliknutím na tento odkaz EORI REGISTRACE.

Jaké dokumenty předkládám při prvním vývozu, dovozu?

  • Identifikační číslo EORI.
  • Ověřená kopie výpisu z obchodního rejstříku a registrace DIČ.
  • Plná moc k zastupování v celním řízení, musí podepsat statutární orgán dle výpisu z obchodního rejstříku.

Jaké náležitosti musí být na faktuře?

  • Dodací podmínky dle INCOTERMS (kdo hradí dopravu a její cenu rozdělit na úsek v CZ, EU a třetí zemí)
  • Počet a druh nákladových kusů
  • Brutto a netto hmotnost
  • Způsob dopravy a SPZ dopravního prostředku, při kusové zásilce SPZ, auto, které přijede na zdejší celní úřad
  • Celní úřad výstupu z EU

Užitečné odkazy

Vytvořil WANET s.r.o. 2017